Câu hỏi được gắn thẻ [xslt]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao Saxon lại gây ra lỗi với saxon.jar do CentOS phân phối, nhưng không phải với mã saxon từ sourceforge?
Tôi có máy chủ CentOS 7 hiện tại (tất nhiên là do người khác thiết lập) đang chạy Saxon. Nếu tôi chạy: /usr/bin/java net.sf.saxon.Transform -s...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Xử lý nội dung văn bản XML mà không kèm theo thẻ đánh dấu
Tôi cần chuyển đổi dữ liệu xml bằng chuyển đổi xsl. Tôi có một số nút chứa văn bản và phần tử con. Tôi không thể bọc văn bản giữa các thành p...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách sắp xếp thẻ xml bằng xslt
Tôi mới là thành viên trong stack stack, ngay cả khi tôi thường sử dụng nó trong một thời gian dài. Tôi đang cố gắng sắp xếp một số thẻ vào t...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để sử dụng với bộ chọn css trong tệp xslt?
Tôi mới với lập trình xslt. Tôi cần thực hiện một số kiểu dáng đặc biệt, để có được đầu ra bên dưới: - TEXT1 ................................
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Nhận một nút có chứa chuỗi X
Tôi là một litle bị mắc kẹt khi cố lấy nút chứa giá trị chuỗi nhất định. Có vẻ dễ dàng, sử dụng node[contains(., X)], nhưng vấn đề là công thức...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
XSLT thay thế giá trị mà không sao chép toàn bộ xml
Tôi đã có một số * .xml với các yếu tố như:  49 310 Và tạo tài liệu .xml mới có cùng cấu trúc và thực hiện một số tính toán. XML đầu ra...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào tôi có thể sử dụng giá trị của việc chọn đúng cách nếu Node = X và tôi cần một thông tin từ thư mục chứa Node = X
Tôi gặp vấn đề với việc chọn giá trị từ một nút. Tôi muốn chọn thông tin được lưu trong cac: item /cbc: name từ InvoiceLine với ID 2. Tôi dường...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để chuyển đổi XML này bằng XSLT (vấn đề vòng lặp bên trong)?
Tôi có cấu trúc đầu ra XML cụ thể không phù hợp với yêu cầu của tôi. Vì lý do này, tôi đang xem xét khả năng sử dụng mã XSLT để chuyển đổi cấu t...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
So sánh ngày trong XSLT
Tôi muốn so sánh hai ngày trong XSLT (1.0). Ở đây tôi đã đề cập đến ngày mã hóa cứng <xsl:variable name="DATE1" select="ms:format-date(16-F...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Truy cập thuộc tính UML: trong xmi (xml) bằng xsl
Tôi có .xml (xmi) này được xuất từ ​​whitestarUML, xác định một số lớp đơn giản: <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <?xml-sty...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để sao chép một nút con từ nút cha và giữ nó trong một nút cha khác dựa trên kết quả khớp của nhân viên?
Tôi chưa quen với XSLT và có yêu cầu sao chép một nút con và đặt nó vào một nút khác dựa trên đối sánh id nhân viên? Cả hai nút đều có EmpID...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
XML sang CSV sử dụng các giá trị nút XSLT không hiển thị
Tôi là người mới và đang viết một phép chuyển đổi XSLT từ XML sang CSV. Dưới đây là tệp đầu ra trông giống như (Kết quả mong muốn): 21072,Char...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Vấn đề: Phần tử SVG <use> được chuyển đổi thành Chuỗi trong Mẫu XSL
Tôi khá mới đối với XSL, XPATH, v.v. Một số mã này là của tôi, một số là của người khác. Sự cố: Khi mẫu bên dưới được gọi với các mẫu tôi đ...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
logic mẫu trong XSLT bằng cách sử dụng ký tự đại diện
Tôi đang cố gắng hiểu logic mẫu bên dưới trong tệp xslt. Bất kỳ ai có thể giúp để có được logic hoàn chỉnh. <xsl:template match="/">...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
XSLT - Nhóm các thành phần sau giá trị Chỉ mục
Tôi đang viết một XSLT cần xuất các phần tử dữ liệu nhất định nhưng vào các thùng chứa có độ dài cố định. Mặc dù thông thường, dữ liệu nguồn sẽ...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để có được hai giá trị nút cùng cấp dựa trên một điều kiện bằng XSLT?
Tôi chưa quen với mã XSLT và cần sự giúp đỡ của bạn. Tôi đang xây dựng một báo cáo bằng cách sử dụng XML và cần chuyển đổi XML cho các trường bắ...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để khai báo một biến ràng buộc một thuộc tính với một thuộc tính khác, trong một nút khác?
Tôi cần khai báo một biến. Tôi muốn liên kết /buộc 2 thuộc tính trong biến này.  49 310 XML =  49 310 Dự kiến ​​= Hai thuộc tính được li...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để cung cấp các giá trị thuộc tính từ một tài liệu XML khác bằng XSLT?
Tôi có hai tài liệu XML. Một (hãy gọi nó là xml1) liệt kê một loạt các phần tử 'w', mỗi phần tử có thuộc tính 'orig'. Tài liệu khác (xml2) liệt...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để đếm () một phần tử trong một thuộc tính không nằm trong cùng lv với phần tử khác?
Tôi không thể làm cho bảng Xslt của mình hoạt động được mặc dù tôi đã thử nhiều cách để viết các dòng đếm () này. Xem mã bên dưới trước khi x...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Các giá trị không có trong xml biến đổi trong biến đổi xslt
Tôi đang cố gắng chuyển đổi một xml bằng xslt nhưng tôi nhận được các nút xml trống. Xin vui lòng cho tôi biết những gì tôi đang thiếu. Nguồn...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
xslt 2.0: Không thể chọn nhiều giá trị từ xml
Tôi có một phân đoạn XML 2 lớn sắp tới Đoạn 1. Dữ liệu thô dưới dạng phân khúc Phân khúc thứ 2. Dữ liệu cần được truyền vào phần thứ hai....
yêu cầu 4 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Cách sử dụng gia tăng biến và nối nó với từng nút con bằng xslt
Tôi cần một số trợ giúp với mã XSLT mà tôi đang cố gắng xây dựng. Mã XML dưới đây có nhiều nút con mà tôi cần chuyển đổi thành giá trị được nối...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Có thể có mã cho NĂM + TUẦN từ khi bắt đầu và kết thúc trong XSL1.0 không?
Tôi có một tệp xml không có nhiều thông tin. Tôi muốn lấy số tuần trong một nút hiển thị ngày theo định dạng sau: YYYY-MM-DD Tôi muốn có nhữn...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
XSLT - dữ liệu XML nhóm
. Ví dụ sẽ ở dưới cùng của kết quả mong muốn. Lưu ý ba nút cuối cùng trống. XML của tôi <element> Kết quả mong muốn <item>...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Giá trị phân tách XSLT mà không sử dụng tokenize () [trùng lặp]
Tôi có một xml sử dụng trường IDREFS. Tôi cần trích xuất các id đó để đặt chúng vào phần tử riêng của chúng. Đây là cấu trúc cơ bản tôi nghĩ...
yêu cầu 4 tháng trước