Câu hỏi được gắn thẻ [wpf]

-3 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào tôi có thể liên kết nhấp đúp vào mục ListView (mvvm, không có mã phía sau)? [đóng cửa]
Tôi có mã sau:   <GridView> <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Author, Mode=TwoWay}" Header=...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Cách chính xác nhất để thích ứng hoàn toàn mã này với mẫu MVVM là gì?
Tôi có một DataGrid với DataGridComboBoxColumn. Mỗi ComboBox phải có cùng một danh sách thả xuống: các giá trị mới được nhập trong ComboBox (Com...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Lặp lại một số thuộc tính UI và gán chúng cho thành phần trực quan có liên quan
Tôi có một ứng dụng WPF nơi tôi đang sử dụng các thành phần UI. Những gì tôi muốn làm là chuyển một số thuộc tính làm đối số cho hàm, lặp qua ch...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Đặt giá trị thuộc tính đính kèm trên UserControl bằng cú pháp phần tử
Giả sử tôi có một thuộc tính đính kèm "Đính kèm. Bản ghi" của kiểu DataTemplate trong không gian tên ns mà tôi muốn đặt trên UserControl của mìn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
MvvmCross 5.0.3 - WPF - Điều hướng và lấy lại kết quả
Tôi có một số vấn đề hiểu liệu có thể chờ câu trả lời hay không sau khi gọi mô hình xem thông qua điều hướng. Tôi đã cố gắng nâng cấp phiên b...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Vấn đề về bộ nhớ khi sử dụng lại System.Windows.Controls.Image với nhiều hình ảnh
Tôi có một khung vẽ trên cửa sổ và trong khung vẽ đó tôi có một hình ảnh. Hình ảnh này là System.Windows.Controls.Image và do đó, nó không có /c...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Đặt tên một DispatcherTimer dựa trên một chuỗi từ phương thức khác?
Tôi đang cố gắng tạo 16 Trình điều khiển duy nhất mà không phải tạo lại mã cho mỗi mã. Tuy nhiên, tôi không thể tìm ra cách tự động đặt tên cho...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Phương pháp AddRange của EF không hoạt động với dữ liệu lớn
Chào buổi sáng. Hôm nay tôi gặp vấn đề với phương pháp EF 6 và AddRange. Có một ứng dụng WPF hoạt động với ~ 100000 hồ sơ. Tôi đã viết chức n...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Sự cố ràng buộc WPF nếu tôi gọi mã từ UC khác
Xin chào, tôi gặp sự cố khi hiểu ràng buộc trong WPF. Tôi đã có Điều khiển người dùng và chứa ListView và đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nhưng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Nút WPF Kích hoạt thay đổi con Textblock Tiền cảnh XAML
Tôi có nút này trong XAML: <Button Style="{StaticResource HeadButton}"> <TextBlock Style="{StaticResource HeadButtonText}">Add...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Thay đổi lựa chọn hộp danh sách để di chuột vào phím bấm
Vì vậy, tôi có một autocompletebox tìm kiếm tên để lọc từ danh sách. Tôi đang cố gắng để thanh tìm kiếm phục hồi các tiêu chí tìm kiếm ban đầu k...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào tôi có thể sửa lỗi Điều hướng / Khung trong WPF? Lỗi # CS1061
Tôi đang cố gắng thiết lập trang điều hướng có khung bên trong và tôi đã gặp phải lỗi này mà dường như tôi không thể thoát khỏi. Khung của tôi đ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Đường viền màu đỏ bao quanh ô chồng lên tiêu đề hàng khi cuộn
Tôi có một vấn đề trong khi sử dụng đối tượng DataGrid với các tiêu đề hàng. Mỗi hàng của bảng chứa một đối tượng thực hiện giao diện iDataError...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao Công thức Báo cáo Pha lê không hoạt động với Dữ liệu Nhóm
Tôi đang sử dụng các trường công thức và đã tạo formula này để nhóm dữ liệu trên cơ sở null or not. nhưng nó không hoạt động và luôn nhóm dữ liệ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Có gì khác nhau giữa Thread trong ứng dụng console với Thread trong ứng dụng WPF
tôi đang viết chương trình bằng c # với cả ứng dụng bảng điều khiển và ứng dụng wpf có cùng mã, nhưng có kết quả khác nhau. Đây là mã trong ứ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Sau khi liên kết WPF Polygon, đồ họa vẫn không thay đổi
Tôi đã sử dụng để gán trực tiếp cho tập hợp các điểm, đồ họa có thể được hiển thị đúng và sau đó thấy rằng hiệu suất của việc đó rất kém, tôi đã...
wpf
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để khắc phục trình xem báo cáo tinh thể cho wpf bị kẹt trong vấn đề in?
Tôi đang làm việc trên ứng dụng WPF với các báo cáo tinh thể. Tôi cần hiển thị bốn báo cáo trên một nút bấm. Đối với điều này, tôi đang sử dụng...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để lưu bộ công cụ biểu đồ WPF dưới dạng hình ảnh trong bảng tạm?
Tôi đã sử dụng biểu đồ biểu mẫu của Windows và tôi có thể lưu điều khiển biểu đồ trong bảng tạm với các mã sau: Dim stream As New System.I...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Thanh công cụ WPF - tại sao một nút hiển thị ToolTip mà không phải nút khác?
Trong ứng dụng WPF của tôi, XAML sau trong Thanh công cụ đang hiển thị ToolTip cho nút Paste nhưng không cho nút Copy. Câu hỏi : Tại sao điều...
wpf
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để liên kết ComboBox với một danh sách nằm trong ObservableCollection?
. , nhưng tôi không biết làm thế nào cho đúng. Tôi đã cố gắng liên kết hộp tổ hợp vào bộ sưu tập có thể quan sát của mình và đặt thuộc tính Di...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để vẽ sơ đồ bề mặt 3D đúng cách với ZXYP vị trí trong ilNumerics?
Tôi muốn đạt được điều gì? Tôi đang làm việc trên một thuật toán tiến hóa tìm tối thiểu /tối đa các hàm phi tuyến tính. Tôi có ứng dụng WPF đ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Thuộc tính trong Điều khiển người dùng WPF [trùng lặp]
Khi tôi đặt giá trị IsClosed trong thời gian chạy, OnIsClosedChanged() được gọi là tốt. Tuy nhiên, Nhà thiết kế đặt giá trị của tài sản nhưng kh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Sử dụng LDAP trong WPF để tìm người dùng cụ thể trong Active Directory
Trong WPF và do đó bằng ngôn ngữ lập trình C #, tôi đang cố gắng sử dụng LDAP để tìm một người dùng cụ thể trong Active Directory. Tôi đã có thể...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách sửa đổi AvalonDock NavigatorWindow
Tôi đang sử dụng AvalonDock làm trình quản lý lắp ghép cho ứng dụng của mình. Tôi nhận thấy rằng nó có cửa sổ Ctrl + Tab (NavigatorWindow) nhưng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để sửa hình ảnh vô hình trong một điều khiển người dùng? [bản sao]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Hình ảnh trong Nút WPF không hiển thị khi chạy                            ...
yêu cầu 8 tháng trước