Câu hỏi được gắn thẻ [web.xml]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Chuyển hướng HTTP sang nhựa HTTPS
Tôi có một ứng dụng web được lưu trữ trên máy chủ nhựa. Tôi muốn chuyển hướng yêu cầu http sang https. Tôi đã kiểm tra tài liệu và viết mã trong...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cấu hình bộ điều khiển Spring REST mà không cần DispatcherServlet
Tôi muốn thiết lập Trình điều khiển nghỉ bằng Spring mà không cần DispatcherServlet. Tôi đã làm việc với Bộ điều khiển nghỉ với trình dịch vụ...
yêu cầu 4 tháng trước
161 phiếu bầu
3 trả lời
Cách xác định thứ tự thực hiện bộ lọc servlet bằng cách sử dụng các chú thích trong WAR
Nếu chúng tôi xác định các bộ lọc servlet dành riêng cho ứng dụng web trong 49 310 của riêng WAR, thì thứ tự thực hiện của các bộ lọc sẽ giống n...
7 phiếu bầu
6 trả lời
Không thể tìm thấy tệp web.xml trong netbeans 7.0.1
Tôi muốn tải tệp lên máy chủ, nơi tôi đang viết chương trình servlet. Vị trí của thư mục nơi tài liệu sẽ được tải lên nên được tìm nạp từ một th...
yêu cầu 5 năm trước
44 phiếu bầu
2 trả lời
Tầm quan trọng của mẫu url trong web.xml và cách định cấu hình servlet là gì?
Tôi đã định cấu hình thủ công 49 310 cho ứng dụng của mình. Bây giờ, tôi đang đối mặt với các vấn đề trong khi chạy ứng dụng của mình. Tôi đang...
yêu cầu 1 năm trước
12 phiếu bầu
3 trả lời
Tệp weblet của Servlet
Tôi thấy một tính năng trong NetBeans để chọn 49 310 cho 49 310 và kết quả XML trong 49 310 giống như sau:  49 310 Nó có nghĩa là gì? và để...
yêu cầu 3 năm trước
71 phiếu bầu
8 trả lời
Tệp web.xml là gì và tôi có thể làm gì với nó?
Các yếu tố mô tả triển khai web.xml trong Tài liệu BEA WebLogic Server 8.1 của Oracle tổng hợp khá nhiều yếu tố trong một tệp web.xml. Nhưng t...
yêu cầu 1 năm trước