Câu hỏi được gắn thẻ [web-scraping]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Trình phân tích cú pháp BS4 ghi vào tệp
Tôi đang nghiên cứu trăn và có một nhiệm vụ. Tôi phải viết kết quả nạo vào hồ sơ, nhưng có một số lỗi. Mỗi chuỗi trong tệp kết quả là "Không", n...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Có thể điền biểu mẫu trực tuyến bằng chương trình trên máy tính của tôi không?
Hình ảnh sau đây cho thấy trang của nhà môi giới của tôi. Đó là nhà môi giới thị trường chứng khoán. Như bạn có thể thấy trong hình có 4 trường...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
WebScraping: Nhận phần tử lồng nhau trong Bảng HTML
Xin chào, tôi chưa quen với webscraping và bị kẹt khi nhận thẻ phần tử html lồng nhau trong bảng, đây là mã html tôi nhận được từ url http://ww...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào tôi có thể kích hoạt nhấp tự động vào cảnh báo btn ok để tiếp tục tải url đích?
. >      2 1 Câu trả lời                              1                          Có lẽ bạn không thể với cổ vũ. Hãy thử tìm các dự...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Sử dụng yêu cầu kết quả làm biến trong hàm javascript của tôi
Vì vậy, tôi đang sử dụng thư viện 'yêu cầu' của NPM để webscrape 'URL x'. Nội dung '' bên trong 'URL x' này là một dòng duy nhất có liên kết vid...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
lỗi python: lỗi urlopen [Errno 11001] getaddrinfo không thành công
Chúng tôi đang sử dụng proxy. Tôi có thể mở http://www.google.com và www.bing.com bằng các mã bên dưới. Nhưng, tôi gặp lỗi "lỗi urlopen...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để cạo nhiều trang web mà không ghi đè kết quả?
Mới để quét và cố gắng quét nhiều trang web từ Transfermarkt mà không ghi đè lên trang trước đó. Biết rằng câu hỏi này đã được hỏi trước đây...
1 phiếu bầu
1 trả lời
Không thể xóa thông tin cụ thể khỏi trang web BSE bằng bs4
Tôi đang cố gắng giảm giá cổ phiếu đóng và mở trước đó từ trang web này . Đây là một hình ảnh làm tham chiếu đến vị trí của thông tin cần cạo....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
NodeJS - Đọc các thẻ đầu HTML
Tôi muốn quét một trang HTML trong ứng dụng nodejs của mình và tạo một danh sách các thẻ đầu. Ví dụ: <!DOCTYPE html> <html lang="en"&...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Có vấn đề khi thực hiện javascript của trang web DOM
Tôi đang sử dụng python với trình điều khiển selen để lấy mã HTML từ trang web sau khi thực thi javascript của nó. Mã này chỉ xuất hiện khi tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Không thể tìm ra cách để BS4 truy xuất số lượt xem youtube trên trang / video
Tôi đang cố điều hướng đến một trang bằng BS4, cho phép sử dụng /lịch sử làm ví dụ. Tôi muốn thu thập số lượt xem cho tất cả các video hiện có t...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để chèn một giá trị trong hộp không gian html của vba
Tôi đang cố gắng chèn một giá trị cụ thể vào 3 ô không gian khác nhau. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy ví dụ nào hoạt động với trang web tôi đang...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Có cách nào để kéo dữ liệu từ trang web dựa trên một số đầu vào không?
Xin lỗi vì đã hỏi rất ngây thơ nhưng tôi rất mới với VBA và chưa sử dụng nhiều. Tôi đang làm việc để phân tích dữ liệu MF ở Ấn Độ và cần lấy dữ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tôi không thể tạo một vòng lặp trên nhiều trang trong Beautifulsoup
Tôi đang cố gắng loại bỏ dữ liệu trong liên kết này: https://www.pap.fr/annonce/ventes-maisons- < /p> Tôi đã có thể cạo dữ liệu nhưng chỉ từ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
3 trả lời
Tôi không thể hiển thị mã html - Beautifulsoup
(Tôi là người mới bắt đầu lướt web) Tôi muốn loại bỏ liên kết này: https://www.seloger.com/list.htmlm?tri=initial&idtypebien=1,2&pxMax=...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
VBA: Phần tử truy cập bên trong div được tải với angularjs, khi ID và Classname thay đổi ngẫu nhiên
Tôi là người mới bắt đầu tham gia VBA và tôi tạo một ứng dụng điền dữ liệu đến từ trang xls đến trang web sử dụng angularjs. trang web chứa một...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào tôi có thể kích hoạt phần tử bị vô hiệu hóa sau khi chọn danh sách thả xuống?
Tôi đang cố gắng tự động hóa một số tải xuống, nhưng tôi đã gặp phải một số vấn đề với các yếu tố bị vô hiệu hóa không bật sau khi chọn một giá...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Dữ liệu phế liệu từ các trang riêng lẻ [đã đóng]
Tôi đang học về học máy nhưng tôi chưa có dữ liệu trên tay. Để thu thập dữ liệu, tôi cần lấy bên trong mỗi trang từng cái một. Tôi không muốn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Python web cạo làm thế nào để lặp tất cả các trang / trang tiếp theo
Ai đó có thể giúp tôi cách lặp trang tiếp theo đã thử tất cả các giải pháp ở đây nhưng dường như không thể làm cho nó hoạt động được. import p...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Tôi cần hiển thị <li> thứ ba trong BeautifulSoup
Tôi đang cố gắng cạo một trang Web, vấn đề mà tôi không thể cạo được mục thứ ba, tôi đã quản lý để hiển thị mục đầu tiên với mã này: repo = so...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nhận các yếu tố web với VBA từ tab con với IE để thay đổi tự động hóa trình quản lý danh sách email
Tôi hoàn toàn tự động hóa các thay đổi cho một số thành viên của nhóm thư trong trang web công ty nội bộ có tên là groupkeeper.mycompany.com (cô...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể vượt qua tải trọng khi chúng giống như các phần tử html
Tôi đã viết một tập lệnh bằng python bằng cách sử dụng yêu cầu bài đăng để tìm nạp nội dung nhất định từ trang web nhưng tôi khó có thể hiểu các...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Quét một giá trị của một trang web bằng VBA trong đó tên lớp được sao chép
Ok Câu hỏi này có 2 phần. Tôi cần cạo giá trị R1200 từ trang web vào Excel bằng VBA. Tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau và dường như tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để có được từ các URL trong RData đến việc tìm hiểu về RSelenium? (trang web được bảo vệ bằng mật khẩu)
Tôi có một vài URL từ một tờ báo. URL này ở định dạng RData. Tôi đang cố gắng cạo tin tức từ http://politiken.dk/arkiv/ Đây là một trang web yê...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Cách đăng một biểu mẫu lên trang web aspx bằng python
Tôi đang cố thực hiện truy vấn tìm kiếm bằng python trên trang web này https://www.ahpra.gov.au/Registration/Registers-of-Practitioners.aspx?m=...