Câu hỏi được gắn thẻ [vb.net]

1 phiếu bầu
0 trả lời
sử dụng VB.net làm cách nào để chuyển thông tin đăng nhập đến máy chủ báo cáo ssrs?
Tôi đang cố gắng chuyển thông tin đăng nhập đến máy chủ ssrs để tải báo cáo dưới dạng PDF nhưng đang gặp lỗi 401 trái phép. Tôi có một dự án...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cuộc gọi SSIS tới SMO hoạt động trong Visual Studio nhưng không thành công khi chạy từ SQL Agent Job trên máy chủ. Công việc không sử dụng SMO hoạt động tốt
Tôi đã viết gói SSIS 2017 sử dụng SMO (công cụ quản lý máy chủ sql) để đồng bộ máy chủ phục hồi thảm họa (DR) của tôi với máy chủ sản xuất của t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tối ưu để tạo và sử dụng kết nối ODP.NET
Tôi đang cố gắng hiểu cách hiệu quả nhất nhưng vẫn có thể duy trì để tạo và sử dụng các kết nối với ODP.NET. Cách tiếp cận tiêu chuẩn của tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
RegEx để khớp với một mẫu đặc biệt trong VB.net
Tôi có mã trích xuất văn bản trong các tệp SGM khác nhau bằng cách sử dụng tệp Tham chiếu thực thể (& Ch1;). Mã này hoạt động rất tốt cho vi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để ghi dữ liệu thành một hàng trong Virtual Studio? (Tệp cơ sở dữ liệu MS Access "
Tôi muốn tạo một ứng dụng nhỏ, điều có thể giúp công việc của tôi dễ dàng hơn. Tôi phải thực hiện một quy trình đặt hàng một số nhãn trong đó...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để CType / DirectCast hoạt động với một biến được xác định thay vì loại trực tiếp?
Tôi không thể nhận được mã bên dưới hoạt động. Lỗi nằm ở dòng cuối cùng: Loại 'ChangeType' không được xác định. Trình biên dịch có nghĩ rằ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Hiển thị chuỗi dưới dạng xem HTML trên máy in, PDF, OneNote, Fax, XPS, v.v.
Tôi muốn in HTML xem từ string cho dù người dùng chọn loại máy in nào. Tôi đang cố gắng sử dụng thư viện và phương thức System.Drawing DrawStrin...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cmd.Parameter Vs Cmd.Parameter.Item
Tôi đang đối mặt với một số tình huống khó xử với mã VB.Net. Tôi đang có mã nguồn của ASP.Net bằng VB.Net được viết vào cuối năm 2010. Nó...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao, Một ngoại lệ chưa được xử lý của loại 'System.StackOverflowException' xảy ra trong itextsharp.dll. Có thể xảy ra và cách giải quyết nó
Tôi đang sử dụng iTextSharp phiên bản 5.5. Tôi đang gặp lỗi "Một ngoại lệ chưa được xử lý của loại 'System.StackOverflowException' xảy ra trong...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Gửi danh sách các mục có siêu liên kết đính kèm VB.net VB
Tôi đang cố gắng gửi email với danh sách các mục. Các mục này có một liên kết được đính kèm trong chế độ xem lưới. Dim mm As New MailMessage()...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để thiết lập tham chiếu đối tượng đúng với một istance của một đối tượng? [bản sao]
Tôi có một số mã và khi nó thực thi, nó sẽ ném NullReferenceException, nói:    Tham chiếu đối tượng không được đặt thành phiên bản của đối tư...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tạo một điều khiển người dùng thành hai phần
Tôi đang tạo một điều khiển bảng điều khiển có thể thu gọn, bao gồm một nhãn có thể nhấp được đặt ở trên cùng với một mũi tên lên /xuống bên tro...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để lưu bộ công cụ biểu đồ WPF dưới dạng hình ảnh trong bảng tạm?
Tôi đã sử dụng biểu đồ biểu mẫu của Windows và tôi có thể lưu điều khiển biểu đồ trong bảng tạm với các mã sau: Dim stream As New System.I...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cột hiển thị dựa trên hàng được hiển thị từ một bảng SQL Server khác trong vb.net
Tôi còn khá mới với vb.net. Làm cách nào để hiển thị giá trị dữ liệu hàng dưới dạng tên cột trong vb.net? Đưa ra một số cấu trúc bảng. Bản...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để tạo sql theo tất cả các giá trị hàng được chọn của datagridview?
tôi muốn tạo accordindg sql cho tất cả các giá trị trong datagridview đã chọn các hàng. Giá trị được tìm thấy trong cột số 8. Tôi đã thử mã này...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào tôi có thể thực hiện kiểm tra đơn vị bằng vb.net?
Tôi đang thử làm một bài kiểm tra đơn vị bằng mã sau đây nhưng tôi không thể làm được. Bạn có muốn kiểm tra nó và cho tôi một hướng dẫn. Chúc mừ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
3 trả lời
Hình ảnh bị cắt (kéo dài) khi kéo từ ứng dụng triển vọng sang .net
Chúng tôi có một ứng dụng mà người dùng kéo tệp từ máy tính để bàn của họ hoặc từ triển vọng lên. Điều này hoạt động rất tốt cho các tệp thực tế...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để hỗ trợ cử chỉ pinch / zoom 2 ngón tay từ bàn di chuột chính xác trong ứng dụng wnet .net?
Tôi có mã .net cho ứng dụng WPF có thể nhận ra hai ngón tay để thu phóng hoặc xoay và dịch các thao tác nhưng chỉ khi chạy trên PC với màn hình...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Gán tĩnh đối tượng thay vì tham chiếu động
Tôi muốn thực hiện một sự gán tĩnh của một đối tượng cho một đối tượng của các đối tượng đó. Ở cuối đoạn mã dưới đây, cả ba mục (0,1,2) trong mả...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Crystal Báo cáo hiển thị hình ảnh ngẫu nhiên
IM SỬ DỤNG VB.NET - BÁO CÁO SQL VÀ CRYSTAL Tôi đang cố hiển thị hình ảnh vào báo cáo pha lê nhưng hình ảnh được hiển thị 20% thời gian, đôi k...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Tách nhiều dòng trong VB
Tôi gặp vấn đề trong việc chia nhiều dòng ở chỗ nó chỉ tách dòng đầu tiên. Tôi muốn chia tất cả các dòng. Dim a As String Dim b As String Dim...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách tìm tất cả các mục rỗng trong bảng dữ liệu vb.net
Tôi có một bảng dữ liệu với rất nhiều mục và một số mục là null. Tôi muốn tìm tất cả các mục có giá trị null và chèn String.Empty. Hôm nay nó đư...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Có cách nào để kiểm tra trạng thái NOEXEC không?
Tôi đã tìm kiếm một lúc và không thể tìm thấy bất cứ điều gì để bắt đầu. Nếu đây là một bản sao, tôi vô cùng xin lỗi nhưng có lẽ các từ khóa của...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể tập trung vào phần tử Windows Forms trong WPF WindowsFormshost
Tôi đang cố gắng tập trung vào hộp đa văn bản Windows Forms bên trong WindowsFormshost, nhưng dường như nó không hoạt động. RichTextBox1.F Fo...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để cột SUM DataGrid và hiển thị kết quả trong TextBox, nhãn hoặc chân trang Grid trong VB.net WPF?
Cách SUM cột DataGrid và hiển thị kết quả trong hộp văn bản, nhãn hoặc chân trang lưới trong vb.net WPF?      0 1 Câu trả lời              ...
yêu cầu 8 tháng trước