Câu hỏi được gắn thẻ [vast]

0 phiếu bầu
0 trả lời
VAST: AdError 1012: Không thể yêu cầu quảng cáo từ máy chủ do lỗi mạng
Tôi đang gặp lỗi khi kiểm tra VAST bằng cách sử dụng PHP-Vast như "Lỗi quảng cáo: AdError 1012: Không thể yêu cầu quảng cáo từ máy chủ do lỗi...
yêu cầu 4 tháng trước