Câu hỏi được gắn thẻ [twitter-bootstrap]

0 phiếu bầu
0 trả lời
plugin bootstrap-bảng Hiển thị Hộp kiểm tùy chỉnh Bootstrap trong danh sách thả xuống chọn cột
Tôi đã sử dụng plugin bootstrap-bảng và tôi muốn thả xuống lựa chọn cột để có kiểu hộp kiểm tùy chỉnh bootstrap. Có ai biết cách làm điều n...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Các nút không được mở rộng để điền vào ô bảng
Tôi đang sử dụng Bootstrap 4 và cố gắng đặt các nút trong một ô của bảng cho mỗi hàng. Nhưng các nút không mở rộng để lấp đầy khu vực. Họ dường...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách bật thanh bên để đóng nếu bạn nhấp bên ngoài thanh menu
Tôi muốn đóng menu thanh bên khi bạn nhấp vào bên cạnh nó. Làm thế nào để tôi đạt được điều đó? Mã HTML của tôi: <nav class="menu" id="t...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Webpack xây dựng js và css khi chỉ css thay đổi
Tôi đang xây dựng một trang web với php và thiết kế vật liệu cho bootstrap. Tôi cũng đang sử dụng sass cho kiểu dáng. Tôi quản lý javascript và...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách chuyển đổi thanh bên sang menu hamburger trong màn hình nhỏ
Tôi có menu bên mà tôi cần chuyển đổi nó thành menu hamburger khi màn hình có kích thước nhỏ trên thiết bị di động. Tôi nghĩ rằng tất cả nội...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Bootstrap bánh mì nướng vẫn còn trên đầu (vô hình)
Một bánh mì nướng Bootstrap không bị đóng (sử dụng nút đóng) trước khi ứng dụng "kết thúc" (tải lại hoặc thoát khỏi trình duyệt). Khi ứng dụng...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Cách tạo kiểu ảnh nền và nội dung lớp phủ ở trên
Tôi đang cố gắng đặt hình nền KHÔNG sử dụng CSS. Làm cách nào tôi có thể đặt nó trong tài liệu HTML trong khi hiển thị nội dung phía trên hình ả...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Bootstrap.js xóa lớp hoạt động khỏi các liên kết thanh điều hướng
như được mô tả trong tiêu đề, bootstrap.js đang xóa lớp hoạt động khỏi các liên kết điều hướng ngay khi bạn cuộn đến cuối trang. Bạn có thể tự m...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đóng thả xuống thanh điều hướng khi nhấp vào bên ngoài trên bootstrap
Chào buổi chiều, Tôi cố gắng để ẩn trình điều khiển thả xuống khi nhấp vào bên ngoài nhưng cho đến nay không có gì hoạt động. Đây là mã tôi đang...
yêu cầu 5 tháng trước
-5 phiếu bầu
0 trả lời
Sử dụng công nghệ / khung nào để tạo Trang web Quảng cáo? [đóng cửa]
Tôi có nhiệm vụ tạo Trang web quảng cáo cho một công ty, liên quan đến thiết bị xây dựng. Công ty cần phải trình bày thiết bị, mà nó cung cấp để...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
4 trả lời
Chiều rộng Textarea sẽ ra khỏi phương thức bootstrap
Khi nhấp vào nút, tôi đang hiển thị một phương thức bootstrap. Bên trong cơ thể phương thức, tôi đã giữ một vài nút và một textarea. Khi tôi cài...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách khắc phục sự cố với img nền và bọc văn bản xung quanh img trong BOOTSTRAP
Tôi có 2 vấn đề với mã bootstrap của mình: - Tôi không thể đặt nền (ok wtf hình nền hoạt động trên trang web này, nhưng không phải ở nhà!?) - Tô...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Thêm các loại khác khác như một tùy chọn văn bản đầu vào danh sách thả xuống
Tôi có một danh sách thả xuống nơi tôi muốn thêm tùy chọn để chèn văn bản của riêng bạn, dường như không thể tìm thấy nó trong tài liệu trên get...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để tải danh sách các biểu tượng Font Awesome khi tôi nhấp vào TextBox.?
Tôi có một hộp văn bản, khi tôi nhấp vào hộp văn bản, danh sách biểu tượng sẽ được tải. Các mục đó nằm trong một trong các thư mục của Ứng dụng....
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Nút phía trên băng chuyền không căn chỉnh trung tâm
Hãy để tôi hiển thị vấn đề đầu tiên chỉ để trực quan hóa nó (tôi chỉ giấu logo) như bạn có thể thấy nút không thẳng hàng với logo nằm ở...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Đá quý bootstrap cập nhật không thể được tải trong đường ray
Bootstrap được sử dụng để hoạt động tuyệt vời trên Rails! Bây giờ tôi đang nhận được một lỗi thực sự kỳ lạ. Tôi đã sử dụng phiên bản cũ hơn c...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Nút bắt đầu sẽ không cảnh báo () trên mã VS nhưng hoạt động trên Codepen
Tôi đang cố gắng đơn giản chỉ cần lấy nút bắt đầu để đưa ra cảnh báo hoặc console.log khi nhấp vào. Tuy nhiên, điều này chỉ hoạt động trên Codep...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Bootstrap 4 - Thanh điều hướng đáp ứng không sụp đổ
Khi trên thiết bị di động, thanh điều hướng đóng mở được mở và ngay cả khi nhấp vào nút hamburger, thanh điều hướng không bị sập. Sau khi xem xé...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
css tùy chỉnh không hoạt động khi sử dụng bootstrap với bình
Tôi đã cố gắng phát triển trang web của mình bằng cách sử dụng bootstrap và phụ trợ dưới dạng bình. Nhưng có vẻ như khi tôi đang áp dụng css cho...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Cách thay đổi lớp của nút trong hàng đã chọn của dữ liệu
Tôi đang sử dụng các nút bên trong một cột có thể truy cập được nhưng khi tôi chọn một hàng, tôi muốn thay đổi lớp từ tối sang sáng chỉ bằng các...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Không thể hiển thị hình ảnh trong Vuejs
Tôi đã thiết lập một băng chuyền bằng bootstrap-vue. Các mục băng chuyền được tạo động bằng cách sử dụng vòng lặp for và mảng. Mảng chứa ba đối...
0 phiếu bầu
0 trả lời
Probleme với lựa chọn đầu vào của Mdbootstrap
Tôi có vấn đề là: Khi tôi nhấp vào đầu vào, chọn (Tên: example1) tôi thấy các mục trong danh sách thả xuống sau khi tôi nhấp vào chọn khác (T...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
phân trang bootstrap không được tạo kiểu khi được thêm qua javascript
Tôi đang làm việc trên một trang web có nhiều trang. Tôi đang thêm chúng qua javascript, nhưng tôi không thể hiểu tại sao chúng không được tạo k...
yêu cầu 5 tháng trước
3 phiếu bầu
2 trả lời
hình thu nhỏ động của dữ liệu hàng của bảng
Tôi đã tự hỏi làm thế nào để tạo hình thu nhỏ động của logo từ các hàng của bảng như hình dưới đây? Tôi đang sử dụng mã bên dưới:...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Khắc phục sự phản hồi trong các màn hình nhỏ với ít mã hơn trong Bootstrap 4
Tôi hiện đang sử dụng bootstrap 4 và tôi có mã này bên dưới và nó đang hoạt động. Tuy nhiên, tôi cần phải viết lại để làm việc trên các màn hình...