Câu hỏi được gắn thẻ [tiff]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Tensorflow: Làm cách nào để sử dụng API bộ dữ liệu của Tensorflow để sử dụng hình ảnh TIFF?
Tôi hiện đang sử dụng API Dataset của Tensorflow để tải và hình ảnh tiền xử lý cho đào tạo và thử nghiệm. Đây là đoạn mã tôi đang sử dụng để l...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Có chức năng python để đọc nhiều hình ảnh từ một thư mục vào một mảng không
tôi đang cố đọc nhiều hình ảnh từ một thư mục trong một mảng đơn giản để đưa chúng vào mô hình học sâu của tôi. Khi tôi in hình tôi nhận được th...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Chuyển đổi một tiff nhiều trang thành một tiff một trang
Tôi có tệp .tif nhiều trang mà tôi cần chuyển đổi thành .tif một trang. Nếu tôi chạy identify orange.tif Tôi thấy nó bao gồm cam.tif [0]...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
chuyển đổi nhiều tệp tiff thành một tệp netCDF
Tôi đang làm việc với nhiều tệp tiff được tải xuống từ nhiều nguồn khác nhau (chẳng hạn như dữ liệu vệ tinh) đôi khi khá khó chịu vì tôi phải gọ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh tiff với nhiều kênh?
Tôi có một hình ảnh tiff kích thước 21 X 513 X 513 trong đó (513, 513) là chiều cao và chiều rộng của hình ảnh chứa 21 kênh. Làm cách nào để tha...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để lưu hình ảnh bằng cách sử dụng vòng lặp?
Tôi có một bộ dữ liệu cho một vấn đề phân khúc. Dữ liệu được lưu trữ trong phần mở rộng tệp .h5. Mỗi điểm dữ liệu tức là. '1234.h5' bao gồm hình...
yêu cầu 8 tháng trước