Câu hỏi được gắn thẻ [ssrs-2008-r2]

1 phiếu bầu
0 trả lời
sử dụng VB.net làm cách nào để chuyển thông tin đăng nhập đến máy chủ báo cáo ssrs?
Tôi đang cố gắng chuyển thông tin đăng nhập đến máy chủ ssrs để tải báo cáo dưới dạng PDF nhưng đang gặp lỗi 401 trái phép. Tôi có một dự án...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
tô màu năm hàng đầu tiên của bảng trong SSRS
Iam đang phát triển một báo cáo mà tôi cần cung cấp các hiệu ứng đặc biệt trên một vài cột đầu tiên. Làm cách nào tôi có thể tô màu mã hoặc cung...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Báo cáo SSRS với cấu trúc giống như cây
Tôi muốn tạo cấu trúc dạng cây như đầu ra báo cáo SSRS. Hiện tại thủ tục được lưu trữ của tôi đưa ra các mẫu sau làm đầu ra. Bây giờ tôi muốn...