Câu hỏi được gắn thẻ [smo]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Cuộc gọi SSIS tới SMO hoạt động trong Visual Studio nhưng không thành công khi chạy từ SQL Agent Job trên máy chủ. Công việc không sử dụng SMO hoạt động tốt
Tôi đã viết gói SSIS 2017 sử dụng SMO (công cụ quản lý máy chủ sql) để đồng bộ máy chủ phục hồi thảm họa (DR) của tôi với máy chủ sản xuất của t...
yêu cầu 8 tháng trước