Câu hỏi được gắn thẻ [servicemodelex]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để lấy Địa chỉ cơ sở dịch vụ trong app.config?
Tôi muốn nhận được địa chỉ cơ sở được chỉ định trong tệp app.config của tôi, đó là " http: //localhost: 8733 /SmgService / "từ C #. Tuy nhiên...
yêu cầu 4 tháng trước