Câu hỏi được gắn thẻ [sas]

0 phiếu bầu
2 trả lời
Chênh lệch số biến thiên trong SAS
Mã của tôi đã chạy tốt cho đến khi tôi thêm dòng cuối cùng cho 5 tuổi trở lên. Có ai biết những gì sai với dòng đó? Cảm ơn bạn. data Work.Fil...
sas
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
CALL SYMPUT một toán hạng ký tự được tìm thấy trong hàm% EVAL
Tôi hiện đang cố gắng tạo một macro đang đặt các phần của chuỗi thành danh sách các biến toàn cục trong đó các phần của chuỗi được phân tách bằn...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào tôi có thể dừng một bước dữ liệu SAS từ việc mở một dấu nhắc lệnh
Tôi đã thực hiện thành công cuộc gọi tới mã Python trong giao diện SAS của mình, nhờ có những người đáng yêu ở vùng đất Stackoverflow.com. Câu h...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Kết quả hồi quy trả về 0 trong Hướng dẫn doanh nghiệp của SAS
Tôi là người hoàn toàn mới đối với SAS. Tôi đang cố gắng tạo các biến giả trong SAS và chạy hồi quy. Sau khi thực hiện một số nghiên cứu, tôi đặ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
3 trả lời
Làm thế nào để tôi viết một vòng lặp tạo ra một đồ thị cho mỗi người duy nhất?
Tôi đang cố gắng chạy qua một tập dữ liệu lớn và tạo một biểu đồ phân tán đơn giản cho mỗi người. Tôi muốn chạy cái này trong SAS bằng cách sử d...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào bạn có thể thêm khoảng trắng ở trước mỗi chữ in hoa trong một chuỗi macro, trong SAS?
Tôi có một số biến vĩ mô như thế này: %let name=MyCamelisedString; Và tôi đang tìm kiếm một công thức để tự động thêm khoảng trắng ở trước...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Chuyển đổi có điều kiện bằng cách sử dụng SAS
Tôi có bộ dữ liệu giống như sau cho nhiều bệnh nhân. Tôi đang cố gắng trừ từng giá trị lượt truy cập khỏi giá trị cơ bản của các biến tương ứng...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào tôi có thể buộc SAS chờ lệnh thực thi đầy đủ?
Tôi đã gặp một chút vấn đề khi khởi động các phiên SAS của mình và sau đó chờ các tập lệnh Python hoàn tất. Tôi đang sử dụng Python để phân tích...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách đọc chi tiết không gian đĩa máy chủ thông qua mã sas
Ở đây tôi cần đọc chi tiết về việc sử dụng đĩa máy chủ windows của tôi từ mã sas. Below thing I want to achieve(using SAS code): C:>wmic lo...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Xác định cấu trúc BASE khi sử dụng PROC APPEND với BASE rỗng
Tôi đang cố gắng tạo một tập dữ liệu duy nhất thông qua các lần lặp của một vòng lặp macro. Tôi đã thấy rằng Proc append không cần BASE xác định...
sas
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Sử dụng getColumnName () hoặc getColumnLabel () cho getString ()?
Tôi đang gặp vấn đề với trình điều khiển jdbc của SAS mà tôi chưa từng thấy trước đây và tự hỏi điều gì sẽ là hành vi JDBC chính xác. Giả sử...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chuyển đổi văn bản ddmmyyyy sang ngày SAS với định dạng Date9
Tôi có một cột văn bản có dữ liệu ở dạng 'dd.mm.yyyy'. Tôi cần chuyển đổi nó thành Ngày của SAS với định dạng Date9. mydate(text format)...
sas
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Biến ký tự lạ không chuyển đổi thành số
Tôi có các txt New_Wpered_Fixed này và khi tôi đọc nó bằng bước dữ liệu, nó sẽ đọc giá trị của Bán /Quỹ nhưng nó không chuyển đổi thành số và kh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
SAS: Cách lọc ra bằng nhiều từ khóa từ một nhóm
Tôi có dữ liệu có hoạt động mỗi người thực hiện trong một mùa - Name Season Activity A 1 x A 1 y A 1 z A 1 t A 2 y A 2...
sas
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Giữ lại điều kiện Statement, Groupby và IF trong SAS thành Python
Để đưa ra ý chính, tôi đang cố gắn cờ biến "CHẠY" thỏa mãn điều kiện GROUPBY và IF. Dưới đây là mã tôi đang chuyển đổi mã SAS sang Python và đã...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để tôi tạo một macro vòng lặp SAS tính toán giá cơ sở bằng cách sử dụng bộ dữ liệu theo tuần theo từng mặt hàng?
Tôi đang cố gắng kết hợp thuật toán của mình để tính giá mới tùy thuộc vào khoảng thời gian trong tuần và tỷ lệ phần trăm quảng cáo ngưỡng. Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Giới hạn đối tượng băm về số lượng khóa - tra cứu đệ quy lớn [SAS]
Tôi đang sử dụng một đối tượng băm để tra cứu đệ quy. Dữ liệu mẫu id1 id2 A B B C C D Đầu ra orig_id id1 id2...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách nhập tệp sas7bdat vào R với mệnh đề where
Tôi muốn nhập tệp trong .sas7bdat vào R. Tệp rất lớn, vì vậy tôi chỉ cần nhập các hàng khớp với tiêu chí đã cho. Với tệp .csv, mã sẽ là lib...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
lặp toàn bộ mã nhiều lần trên chương trình SAS gây ra lỗi
Tôi có một mã dài khoảng 5000 dòng. Khi tôi macro chương trình này, và lặp một vài lần. Nó đã thực hiện thành công nhưng nếu tôi thay đổi vòng l...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Tính toán BMI bằng logic SAS
Tôi có một bộ dữ liệu giống như sau cho nhiều bệnh nhân Patient VisitDate Value Unit Type A Jan12019 1 m Height...
sas
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Ghép các tập dữ liệu SAS nhưng giữ nguyên thứ tự của một tập dữ liệu
Tôi đang tìm cách thêm vào một macro được sử dụng như một phần của quy trình chuẩn. Macro hiện tập hợp nhiều bộ dữ liệu từ các nhóm sản phẩm khá...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Gọi R từ SAS và các vấn đề bộ nhớ
Tôi đang làm việc với một bộ dữ liệu rất lớn (~ 30 triệu hàng). Tôi thường làm việc với bộ dữ liệu này trong SAS nhưng muốn sử dụng một số ứng d...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Tạo biến tuần dựa trên biến thời gian ngày
Câu hỏi đơn giản, tôi nghĩ vậy. Tôi có một biến checkin_date_time trong cơ sở dữ liệu với hàng ngàn bản ghi duy nhất. Cơ sở dữ liệu I...
sas
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Thẻ ODS RTF
Tôi đang cố gắng làm cho dấu gạch dưới (_) xuất hiện trong đầu ra của mình trong khi sử dụng Thẻ ODS nhưng vì một số lý do không xác định, nó kh...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để mã hóa lại các giá trị của một biến dựa trên giá trị maxmium trong biến đó, cho hàng trăm biến?
Tôi muốn mã hóa lại giá trị tối đa của biến là 1 và 0 khi không. Đối với mỗi biến, có thể có nhiều quan sát với giá trị tối đa. Giá trị tối đa c...
yêu cầu 8 tháng trước