Câu hỏi được gắn thẻ [rijndaelmanaged]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Giải mã RijndaelQuản lý được mã hóa với khóa 8 byte
Tôi có mã tiếp theo hoạt động hoàn hảo mã hóa và giải mã trong khung mạng ngay cả với khóa không hợp lệ cho RijndaelManaged, nhưng bây giờ trong...
yêu cầu 8 tháng trước
118 phiếu bầu
10 trả lời
Sử dụng mã hóa AES trong C #
Tôi dường như không thể tìm thấy một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng mã hóa AES 128 bit. Có ai có một số mã mẫu không?      118 Bài viết...
yêu cầu 2 năm trước