Câu hỏi được gắn thẻ [redis-sentinel]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Redis Sentinel tương thích ngược
Tôi có 4 máy chủ KVM (2 với Debian 8 và 2 với Debian 9) đang chạy một số máy ảo. Trên các máy ảo đó, tôi đang chạy các phiên bản Redis 3.2, n...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cửa hàng bộ nhớ vs Redis Sentinel
Nếu tôi đã triển khai Redis Sentinel để xử lý chuyển đổi dự phòng, có bất kỳ lợi thế thực sự nào khi chuyển sang Kho lưu trữ bộ nhớ của Google C...