Câu hỏi được gắn thẻ [random]

-4 phiếu bầu
1 trả lời
Có cách nào để làm cho randint () bớt giả và ngẫu nhiên hơn không? [đóng cửa]
Tôi đang làm việc trên một trình giả lập xổ số và tôi không hài lòng với những lần rút tiền được tạo ra bởi randint. Có bất kỳ thủ thuật nào...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Tạo hai số ngẫu nhiên hoặc chọn hai điểm ngẫu nhiên từ một mảng [trùng lặp]
Tôi đang cố gắng tạo ra một trò chơi với xúc xắc và tôi cần phải có số ngẫu nhiên trong đó (để mô phỏng các mặt của con súc sắc. Tôi biết cách t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Kẻ thù Prefab đều đi trên cùng một con đường ngẫu nhiên
Tôi có một tập lệnh về kẻ thù đi ngẫu nhiên bên trong một hình vuông. Tôi nhận được một điểm ngẫu nhiên từ hình vuông đó và di chuyển kẻ thù tới...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
0 trả lời
Giá trị biến ngẫu nhiên từ danh sách
Tôi đang cố gắng xây dựng một tập lệnh đơn giản, ngẫu nhiên dữ liệu. Tôi sẽ làm cho nó rất đơn giản. Giả sử tôi có dữ liệu sau trong data.txt...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
5 trả lời
Tạo hai số ngẫu nhiên có tổng bình phương == 1
Xin chào, tôi muốn tạo hai số ngẫu nhiên để tổng bình phương của chúng bằng 1. Tôi đã viết mã này. Tổng bình phương của chúng có thể không ho...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Thay thế cho trình tạo ngẫu nhiên nhanh như erand48 () trong bối cảnh đa luồng?
Tôi có một chương trình đa luồng trong đó mỗi luồng gọi hàm erand48 () để tạo một số ngẫu nhiên. Mỗi luồng có hạt giống ngẫu nhiên riêng của nó...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Tạo ma trận 0/1 ngẫu nhiên với các tính năng cố định trong R
Tôi muốn tạo một ma trận 49 310 ngẫu nhiên có các số 0 và các ma trận có các thuộc tính đặc biệt sau: 1) Các hàng chỉ có trong 49 310 trong s...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao chương trình này xuất ra kết quả tương tự 4 lần? [bản sao]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   srand () - tại sao chỉ gọi nó một lần?                                    ...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Gán một số ngẫu nhiên từ phạm vi X cho mỗi phần tử trong danh sách Y
Tôi cần chỉ định một số ngẫu nhiên từ một phạm vi X cho từng thành phần trong danh sách Y trong khi giảm thiểu số lượng các số trùng lặp từ X....
yêu cầu 8 tháng trước
-3 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để tôi chạy vòng lặp bên trong if statement?
Làm cách nào để tôi chạy các vòng lặp bên trong câu lệnh if-other cho đến khi đạt được sự bình đẳng? Tôi đã thử cách này nhưng không hoạt độn...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Ngẫu nhiên và sau đó ràng buộc bit
Tôi đang cố gắng xác minh CPU và tôi cần thực hiện một số ràng buộc cho hướng dẫn NOOP. Về cơ bản nếu 4 bit trên (của lệnh 16 bit được đặt thành...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tôi cần lấy mẫu n nhóm n hàng ngẫu nhiên từ df trong R
Tôi muốn lặp lại n lần một hàm rút ngẫu nhiên n hàng từ một khung dữ liệu. Vì các nhóm bao gồm mỗi 785 hàng, nên hàm này là: randomSample = fu...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để tạo một danh sách lớn các UUID khác nhau, một cách hiệu quả?
Tôi muốn tạo vé cho một sự kiện. Tôi cần tạo ra rất nhiều trong số họ và tôi quyết định có số vé là UUID. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tạo m...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
tôi cần đọc một số dòng cụ thể trong chương trình của tôi
vì vậy về cơ bản tôi cần có một danh sách các bài hát và các nghệ sĩ và người dùng có nghĩa là cố gắng đoán tên bài hát bằng cách lấy tên của ng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Không tạo số ngẫu nhiên giống nhau trong C + - 2
 49 310 Hiện tại tôi có một biến số ngẫu nhiên lưu một số từ 0-100 trong mỗi lần lặp của vòng lặp for và mã bên dưới sau đó thực hiện công cụ v...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Hướng dẫn thứ nhất có sẵn trên AMD FX 8350 không?
Tôi đang đánh giá tính khả thi của việc chuyển mô phỏng sang FX 8350. Có tài liệu nào về tính khả dụng (nếu không, một cách giải quyết) của hướn...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Tạo các mảng float và float64 ngẫu nhiên trong NumPy [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Tôi có thể chỉ định một loại dtype khó chịu khi tạo giá trị ngẫu nhiên không?...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Là số ngẫu nhiên nhị phân numpy không hiệu quả?
Tôi đã lấy mẫu các số ngẫu nhiên từ các phân phối khác nhau và chỉ nhận ra các số ngẫu nhiên nhị phân numpy chậm như thế nào so với các phân p...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tạo một hàm tạo ngẫu nhiên tên người dùng nhưng tôi không thể gán tên người dùng cho một cột
Tôi đang sử dụng openpyxl với python 3 và tôi đang cố gắng tạo một tập lệnh tạo tên người dùng ngẫu nhiên cho mười người dùng khác nhau. Sau đó,...
yêu cầu 8 tháng trước
-4 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao trong Math.random () nhân với 5? Tại sao không phải là số khác? [bản sao]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   giải thích Math.random ()                                      5 câu trả l...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tạo các ưu tiên ngẫu nhiên cho một treap trong C ++
Tôi đang tạo một treap và tôi muốn biết, trình tạo số ngẫu nhiên nào phù hợp nhất để tạo các ưu tiên khi chèn. Tập dữ liệu dài khoảng 6000 mụ...
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào tôi có thể tạo một giá trị ngẫu nhiên từ một phân phối bị ràng buộc bởi một giá trị ngẫu nhiên khác từ một phân phối xác suất riêng biệt?
Tôi có hai bản phân phối xác suất, bản phân phối beta và bản phân phối hợp lý. Những gì tôi muốn làm là rút ra một giá trị ngẫu nhiên từ trong b...
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tính toán đa luồng Monte Carlo pi mất độ chính xác với nhiều luồng hơn?
Tôi đang viết một ứng dụng đo điểm chuẩn đơn giản để đánh giá /so sánh hiệu suất đa luồng của pthread và OpenMP. Để làm như vậy, tôi sử dụng Phư...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để thực hiện cơ hội Một triệu? [bản sao]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Làm cách nào để tôi tạo số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể trong J...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Hành vi ngẫu nhiên kỳ lạ [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Trình tạo số ngẫu nhiên chỉ tạo một số ngẫu nhiên                         ...
yêu cầu 8 tháng trước