Câu hỏi được gắn thẻ [python-2.7]

0 phiếu bầu
1 trả lời
xác định một tệp có ký tự cụ thể có trong đó và đổi tên tệp
Tôi đang cố gắng tìm và đổi tên các tệp bên dưới bằng tập lệnh bên dưới IYBR2C.YGPSWS.SL.1.M.20190503170641.csv to SAK_BB_AL.csv QWEJ1P.YGPSWS...
yêu cầu 5 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Cách giải quyết đối tượng 'noneType' không thể lặp lại khi sử dụng ssh.close ()
Tôi đang cố gắng sử dụng sftp để sao chép các tệp từ máy windows sang máy linux. ssh = paramiko.SSHClient() ssh.connect("192.168.1.23", userna...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Lập lịch công việc: Sử dụng while (1) và time.s ngủ ()
Vào các khoảng thời gian đều đặn (cứ sau 10 phút), tôi cần tìm nạp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cục bộ và gửi nó đến một máy chủ từ xa bằng các yêu...
yêu cầu 5 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Liên kết xô S3 với DynamoDB bằng AWS Lambda
Hiện đang đấu tranh để liên kết nhóm S3 của tôi với DynamoDB của tôi bằng cách sử dụng chức năng AWS Lambda trong Python 2.7. Hoàn toàn mới đ...
0 phiếu bầu
2 trả lời
MySQL: pymysql hoặc mysqldb để truy cập chức năng con trỏ từ điển
Tôi muốn lấy một đối tượng từ điển là kết quả của lệnh SQL "thực thi (" insert ... ") trong Python 2.7 bằng cách sử dụng Debain Stretch trên Ras...
yêu cầu 5 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
Bản đồ (Không, some_list) có làm gì hữu ích với một danh sách trong Python 2.7 không?
Tôi đã tìm thấy điều này trong một số mã kế thừa. list_2 = [] for x in map(None, list_1): list_2.append(x) Theo như tôi có thể nói mã n...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để cập nhật một giá trị trong khung dữ liệu với từ điển?
Tôi không quản lý để cập nhật các giá trị đơn lẻ trong khung dữ liệu dựa trên các giá trị của từ điển trước khi thực hiện phép tính khác Tôi...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách nhập các giá trị do người dùng xác định như Địa chỉ IP hoặc đếm để bắt gói tin bằng python
Tôi đang cố gắng xây dựng GUI bằng python để thu thập các gói udp. Tôi đã thành công trong việc thu thập các gói từ máy tôi đang làm việc....
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách nhúng hình ảnh được liên kết vào email python
Có rất nhiều câu trả lời về cách nhúng hình ảnh vào email trong python. Những gì tôi không thể tìm ra là làm thế nào để nhúng một hình ảnh có th...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tái cấu trúc mã nhỏ xử lý phần ghi đè của các tham số mặc định
Tôi có một lớp python (2.7) kết thúc việc gọi một số lệnh bash. Điều quan trọng ở đây là dự kiến ​​rằng các lệnh được gọi bên dưới cần phải có n...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách ngắt daemon nền Python bằng Ctrl + C tương đương (buộc ngoại lệ KeyboardInterrupt)
Tôi có trình nền Python theo dõi hiệu suất của máy trong quá trình thực thi phần mềm khác. Về cơ bản, nó lấy dữ liệu của các quá trình đích với...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách gửi từng dữ liệu từ một chủ đề MQTT khác nhau đến cơ sở dữ liệu Mysql trong một cột khác nhau
Tôi đang thiết lập một máy chủ mới với python để lấy dữ liệu từ nhà môi giới MQTT trên đám mây. Tôi muốn mã của mình có thể gửi nhiều dữ liệu tớ...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Xác định vùng với đối tượng trong ảnh
Bạn muốn đề xuất gì để xác định lựa chọn hình chữ nhật tối thiểu để chứa một đối tượng từ một hình ảnh? Tôi có một hình ảnh 3000x4000, hầu hế...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Kết nối nhiều tcp bị hỏng và không kết nối lại trong python
Tôi đang viết chương trình python cho thiết bị theo dõi. Chương trình tổ chức dữ liệu và lưu nó vào cơ sở dữ liệu. Nhưng tôi có một vấn đề. Khi...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Viết dấu chấm phẩy nhúng ascii như con người có thể đọc được
Tôi có tệp văn bản được phân tách bằng tab với các ký hiệu ascii cho dấu chấm phẩy và dấu bằng trong một số trường tôi đang phân tích cú pháp; t...
yêu cầu 5 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Tôi cần trợ giúp vì tôi gặp khó khăn khi cập nhật thông tin theo yêu cầu GET mà không làm mới trang bằng cách sử dụng ajax [đã đóng]
Có cách nào để tôi có thể theo dõi biến và cập nhật tương ứng hay có thể đúng một hàm setInterval () để cập nhật danh sách cứ sau 2 giây. Làm cá...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để sử dụng __name__ == xông __main__ để viết một kịch bản python? [bản sao]
if __name__ == "__main__": làm gì? # Threading example import time, thread def myfunction(string, sleeptime, lock, *args): while True:...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
6 trả lời
Cách nhận giá trị kết hợp duy nhất từ ​​danh sách danh sách trong python
Tôi có một danh sách các danh sách như items = [[1, 2], [2, 3], [2, 1], [1, 2]] Chỉ cần trích xuất kết hợp duy nhất từ ​​bộ, không lặp lại....
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Tập lệnh Python để tự động thay đổi khởi động crontab trên raspberry pi
Tìm kiếm một số đề xuất để mã hóa tập lệnh python sẽ chỉnh sửa tệp crontab để tự động khởi động tệp. Tôi đã có nó hoạt động thông qua dòng lệnh,...
yêu cầu 5 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để thực hiện tìm kiếm mô-đun bằng python?
Tôi đang cố kiểm tra mô-đun liên kết nrf2 bằng biểu thức chính quy với python. Tôi đã thực hiện điều đó với R bằng cách sử dụng JASPAR2018 PWM,...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Điều khiển Python với Trình quản lý bối cảnh có điều kiện với điều kiện
Python2.7 có thể sử dụng trình điều kiện để kiểm soát trình quản lý bối cảnh "với" không? Kịch bản của tôi là nếu một tệp được nén, tôi muốn nối...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
cài đặt gói python 2.7 kudu-client trong HĐH Windows
Tôi muốn cài đặt gói kudu-client trong HĐH Windows (Windows 7). Đã cài đặt cython như một điều kiện tiên quyết, tuy nhiên không cài đặt gói kudu...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách ghi đè trường trong phương thức tạo chỉ khi nó được cung cấp
Tôi đã ghi đè phương thức lưu để kế thừa từ một trường của một mô hình khác. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn kế thừa nếu tôi không chuyển giá trị của tr...
yêu cầu 5 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Cần dự định không gian tab trở lại. Không cần 4 không gian và cảnh báo [đóng]
Khi tôi đang sử dụng pycharm, đột nhiên tôi nhận được một biểu ngữ màu vàng (bật lên) với 4 ý định không gian, tôi đã nhấn nhầm vào 4 chỗ lõm và...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
cx_Oracle không thể kết nối với một cơ sở dữ liệu bằng máy khác
Tôi đang cố gắng kết nối với cơ sở dữ liệu ORACLE bằng cx_Oracle với python. Mã hiển thị dưới đây. Cùng một mã có thể kết nối với cơ sở dữ liệu...
yêu cầu 5 tháng trước