Câu hỏi được gắn thẻ [psycopg2]

0 phiếu bầu
2 trả lời
Cách truy cập lỗi psycopg2 được bao bọc trong lỗi sqlalchemy
Tôi đang tải khung dữ liệu gấu trúc lên một bảng trong Postgres bằng SQLalchemy và psycopg2. Làm cách nào để truy cập vào lỗi psycopg2 nằm trong...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để thực hiện exec_values ​​an toàn?
Tôi đang sử dụng đoạn mã sau để chèn một số giá trị: execute_values( dest_cursor, f''' INSERT INTO {tName}({tColumns}) VALUES %s; ''',...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Không có mô-đun có tên 'psycopg2._psycopg'
Tôi đang tạo một hàm lambda để kết nối với một cá thể RDS Postgresql, sử dụng thư viện psycopg2. Khi tôi thử trên máy tính để bàn cục bộ của mìn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Psycopg2 - Truy vấn 24 giờ qua cơ sở dữ liệu postgreSQL cur.execute
Tôi gặp khó khăn khi truy vấn tất cả dữ liệu từ một bảng trong 24 giờ qua và rất khó để nói nếu đó là lỗi postgres đối với phần trăn của tôi kể...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi trong quá trình di chuyển ngược của DeleteModel trong Django
Tôi có hai mô hình có mối quan hệ một đối một trong Django 1.11 với PostgreQuery. Hai mô hình này được xác định trong models.py như sau: class...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
tôi có lỗi cú pháp khi truy vấn postgres db thông qua psycopg trong python
Tôi gặp lỗi truy vấn sql khi chạy mã bên dưới. vì một số lý do, mã này chạy tốt trên một số tệp nhưng gây ra lỗi cho một vài trong số đó. Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao tôi chỉ có thể sử dụng kết quả của truy vấn một lần?
Tôi chưa quen với SQL và psycopg2. Tôi đang chơi xung quanh một chút và cố gắng tìm cách hiển thị kết quả của một truy vấn. Tôi có một tập lệnh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Sự cố trong khi cài đặt psycopg2 trong MacOS cho Python3.7
Tôi đang cố gắng cài đặt psycopg2 cho Python 3.7 nhưng tôi gặp sự cố đầu ra kỳ lạ (và dài). Tôi đã cố gắng theo dõi một số câu trả lời stacko...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Kết nối với cơ sở dữ liệu Postgres bằng AWS Secrets Manager
Muốn sử dụng trình quản lý Bí mật AWS để đăng nhập vào postgres mà không sử dụng tên người dùng và mật khẩu dưới dạng văn bản thuần túy. Tôi khô...
2 phiếu bầu
2 trả lời
Cài đặt gói không thành công - psycopg2 trong OsX
Tôi đã thử cài đặt bộ điều hợp postgresSQL cho Python: $ pipenv install psycopg2 Và tôi đã gặp lỗi này: Installing dependencies from Pipf...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Psycopg2 gửi cam kết đến Redshift Cluster mà không gọi lệnh commit. Làm cách nào để kiểm tra các truy vấn SQL của tôi trên Redshift?
Tôi đang cố gắng thực hiện một loạt các truy vấn trên Redshift. Tuy nhiên, trước khi chạy các truy vấn, tôi đang cố gắng chạy các truy vấn mà kh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách sử dụng psycopg2 trên macOS
Tôi muốn kết nối Cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình, IDE tôi đang sử dụng là PyCharm. Tôi đã cài đặt psycopg2 trong các gói của mình để cài đặt p...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để so sánh 2 cột của các bảng khác nhau?
Tôi cần điền cơ sở dữ liệu bằng các tệp csv. Khóa ngoại được triển khai là xid REFERENCES table1 NOT NULL. Bây giờ tôi cần nhập xid trong bảng 2...
yêu cầu 8 tháng trước
11 phiếu bầu
4 trả lời
psycopg2 không thể kết nối với hình ảnh docker
Tôi đã bắt đầu hình ảnh docker của mình như sau: docker run --name fnf-postgis -e POSTGRES_DB=fnf -e POSTGRES_USER=fnfuser -e POSTGRES_PASSWOR...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao kết nối DB của tôi không hoạt động trên Windows?
Tôi đang tạo một chương trình trong python3 và tôi sử dụng psycopg2 để kết nối chương trình với cơ sở dữ liệu của mình, nhưng cùng một mã không...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Lỗi psycopg2: Thư viện không được tải: @ rpath / libssl1.1.dylib khi chạy pytest độc hại
Tôi không thể chạy thử nghiệm đơn vị của mình trong Python3.7 /pytest. Ứng dụng này là một ứng dụng bình dư và tôi đang sử dụng sqlalchemy và ps...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Lấy cột có kiểu jsonb [] nhưng biểu thức là kiểu văn bản [] khi cố gắng chèn bằng psycopg2
Tôi đang sử dụng execute_values để chèn nội dung của nhiều bảng trên các bảng khác.    psycopg2.ProgrammingError: cột "quy tắc" có kiểu jsonb...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cài đặt psycopg2 thất bại hoàn toàn. Thông báo lỗi rất lớn (chẳng hạn như lỗi: lệnh 'gcc' không thành công với trạng thái thoát 1)
Tôi gặp sự cố khi cài đặt psycopg2 trên máy mac của mình. Tôi đã thử một vài thứ như cài đặt nó với pip và cả homebrew. Tôi cũng đã tải xuống tấ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Biểu mẫu điền (wtforms) trong bình với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng psycopg2
Tôi có một hình thức nhỏ mà tôi muốn điền vào kết quả của truy vấn để có thể chỉnh sửa nó sau đó. Tôi đang sử dụng Flask, WTForms và psycopg2 (k...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Python: tweepy / psycopg2 không chèn dữ liệu vào bảng
Tôi đang truyền dữ liệu Twitter từ API vào cơ sở dữ liệu Postgres bằng cách lập mô hình kịch bản này . Sử dụng các phương thức chính xác đó, tô...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách sử dụng chuỗi f nhiều dòng khi sử dụng psycopg2
Tôi đang cố gắng sử dụng chuỗi f nhiều dòng khi sử dụng psycopg2, như thế này: query = ( f"select tb.id" f"from someDB...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Chèn các hàng có độ dài khác nhau vào Postgres bằng pyscopg2
Tôi đang xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu gấu trúc khác nhau trong một vòng lặp for, có số lượng cột khác nhau tùy thuộc vào dữ liệu nào có sẵn từ t...
yêu cầu 8 tháng trước
39 phiếu bầu
3 trả lời
Các truy vấn được tham số hóa với psycopg2 / Python DB-API và PostgreSQL
Cách tốt nhất để làm cho psycopg2 chuyển các truy vấn được tham số hóa cho PostgreSQL là gì? Tôi không muốn viết các cơ chế hoặc bộ điều hợp riê...
yêu cầu 6 năm trước
465 phiếu bầu
27 trả lời
Làm cách nào để cài đặt psycopg2 với bản Pip Pip trên Python?
Tôi đang sử dụng 49 310 và tôi cần cài đặt "psycopg2". Tôi đã thực hiện như sau:  49 310 Và tôi có các thông báo sau:  49 310 Câu h...
yêu cầu 4 năm trước
8 phiếu bầu
4 trả lời
Truy vấn OLAP Mondrian (MDX, XMLA) bằng giao diện Python?
Trên thực tế, tôi đang sử dụng R + Python với RPY2 để thao tác dữ liệu và ggplot để tạo đồ họa đẹp .. Tôi có một số dữ liệu trong cơ sở dữ liệ...
yêu cầu 8 năm trước