Câu hỏi được gắn thẻ [proxy]

-1 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể tải xuống hình ảnh docker phía sau proxy tại máy tính để bàn windows
Tôi vừa cài đặt docker trên windows 10. Khi tôi cố gắng kéo hình ảnh hello-world tôi gặp lỗi:    Phản hồi lỗi từ daemon: Nhận https://regist...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Proxy ngược của Apache bằng HTTP / 2 sẽ mất loại MIME và sử dụng mặc định
Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, vui lòng xin lỗi đánh máy. Tôi định cấu hình proxy ngược của Apache như sau và nó hoạt động....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
thiết lập máy chủ web bên trong vpn
Tôi đang cố gắng thiết lập VPN có nhiều raspberry pi được kết nối trong đó, thông qua máy chủ vpn. Cùng với đó, tôi có một điểm cuối Rest được c...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Thay đổi cài đặt proxy trong Safari?
Yêu cầu thay đổi cài đặt máy chủ proxy trong trình duyệt Safari bằng các phương tiện tiêu chuẩn. Làm cách nào tôi có thể làm điều đó?     ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tôi muốn cài đặt Keras trên R. Làm cách nào để khắc phục lỗi này?
Tôi muốn cài đặt Máy ảnh trên R. Làm cách nào để khắc phục lỗi proxy? Tôi đã cài đặt các gói curl và omer, nhưng nó vô dụng. Tôi đã thử mọ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Lỗi xác thực truy cập proxy proxy-vole pac proxy
Tôi sử dụng thư viện proxy-vole để kết nối với url qua pac proxy. Tôi luôn gặp lỗi xác thực java.io.IOException: Không thể tạo đường hầm thôn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách thiết lập máy chủ proxy trên Android để duy trì cùng một IP qua các lệnh gọi API
Tôi đang tạo một ứng dụng Android và cố gắng duy trì cùng một IP trong các lệnh gọi API REST trên tất cả các thiết bị, điều tôi tìm thấy cho đến...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
lỗi proxy yum trong khi tạo hình ảnh docker
Tôi có một dockerfile sẽ tạo một hình ảnh linux và cơ sở dữ liệu oracle và một vài thứ khác. Tuy nhiên, khi chạy lệnh docker, tôi gặp lỗi sau...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để kết nối máy khách REST với dịch vụ SOAP qua proxy?
Tôi có dịch vụ xà phòng xử lý CRUD và ứng dụng khách hoạt động với JSON. Cả hai ứng dụng hoạt động riêng biệt với nhau. Tôi cần một dịch vụ trun...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để đặt Proxy xác thực trong trình điều khiển web Selenium Firefox?
Đây là mã của tôi cho tập lệnh test.js : require('geckodriver'); const config = require("../config/config.json"); var webDriver = require("se...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để phân tích yêu cầu nhiều phần và sau đó ủy quyền
Tôi có máy chủ Express.js có điểm cuối, mong muốn các yêu cầu đa dữ liệu /biểu mẫu dữ liệu của khách hàng di động của chúng tôi. Dữ liệu biểu mẫ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Scalaj.Http: Có thể chỉ sử dụng proxy nếu điều kiện được đáp ứng?
Trong scala, chính xác hơn là sử dụng scalaj.http, có cách nào để sử dụng proxy chỉ khi một điều kiện được đáp ứng không? Ngoài ra, có cách nào...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tôi có nên sử dụng proxy?
Tôi đang làm việc với tập lệnh python đưa ra yêu cầu đến trang web một vài lần một phút (hoặc thậm chí một lần một phút) để theo dõi hiệu quả cá...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tạo proxy cho HTMLELement
Làm cách nào để tạo proxy cho đối tượng dom gốc hơn? Tôi muốn chặn cài đặt cho kiểu phần tử. Vì vậy, tôi tạo một proxy cho đối tượng dom. Tuy...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Sử dụng 3proxy làm vớ5 với UDP cho 421 lỗi
Tôi đang sử dụng 3proxy 0.8.12 trên raspbian. Tôi đã đơn giản hóa cấu hình để tôi đặt auth thành none, ip bên ngoài và bên trong thành cùng m...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
ippool.csv viết / đọc với vấn đề từ điển
Tôi muốn sử dụng tệp csv để lưu một số proxy cho nhện (yêu cầu) và loại bỏ các tệp không hoạt động. Tuy nhiên, khi tôi đọc dữ liệu trong tệp csv...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Truy tìm IP của người dùng bằng proxy
Vì vậy, một trong những người bạn của tôi đã vi phạm máy chủ của anh ấy và đăng nhập IP của kẻ tấn công. Tôi đã thử ping nó nhưng nó cứ nảy từ n...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đóng ổ cắm http-proxy nhanh
Tôi gặp sự cố khi bất cứ khi nào tôi gọi ứng dụng phụ trợ của mình bằng http-proxy, nó sẽ báo lỗi. Trong các bài đăng trước đây, bodyParser đã k...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
C #: Cách khắc phục 'System.Security.Authentication.AuthenticationException' khi xâu chuỗi proxy?
Tôi đang kết nối cục bộ với Tor (TcpClient) và sau đó với proxy HTTPS công khai bằng C #. Sau khi thiết lập kết nối với proxy HTTPS (Tôi nhận...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để GIỚI HẠN các yêu cầu trình duyệt đồng thời (song song) trong Chrome?
Nền Tôi đã nhận thấy rằng hầu hết tất cả các nhà cung cấp proxy đều có khái niệm " Chủ đề tối đa ", theo hiểu biết của tôi có nghĩa là số l...
1 phiếu bầu
0 trả lời
Đang tải xuống Spring-Boot-Starter-Project từ Sonatype Repo Manager
Tôi đang gặp lỗi, khi thêm /tạo Spring-Boot-Starter-Project vào bàn làm việc Eclipse của tôi: Project build error: Non-resolvable parent POM f...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Đọc cài đặt proxy hệ thống từ ứng dụng UWP
Có cách nào để đọc cài đặt proxy mặc định từ trong ứng dụng UWP (tức là, các giá trị trong HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \Curr...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Lỗi proxy Apache2: Lỗi đọc từ máy chủ từ xa
Môi trường: Apache2 nanohttpd (máy chủ web (java)) Bản thân trang web đã và đang hoạt động tốt, tôi đã thêm rất nhiều mục vào cơ sở dữ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đang cố gắng chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập http / https đến một chương trình khác qua một cổng khác
Tôi đang cố chuyển hướng lưu lượng truy cập http /https (80 \443) sang một cổng khác (8080). Tôi đã cố gắng làm như vậy bằng cách thêm quy tắ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
nginx hoặc haproxy gọi máy chủ https có bật xác thực ssl lẫn nhau
Nó tồn tại nhiều tài liệu để tạo nginx hoặc haproxy với chứng chỉ ứng dụng khách ssl được bật. Đây là phía máy chủ (Targeterver.com trong ví dụ...
yêu cầu 8 tháng trước