Câu hỏi được gắn thẻ [product]

-3 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để lập trình lấy mô tả sản phẩm trong WooC Commerce?
Tôi đã thấy điều này, WooC Commerce - Nhận mô tả sản phẩm theo sản phẩm_id < /a> Nhưng tôi đã hy vọng có một cách ngắn hơn để lấy sản phẩm b...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Thêm và sử dụng hương vị sản phẩm trong Thư viện
Tôi muốn thực hiện các công việc khác nhau từ thư viện tùy chỉnh của mình để tôi thêm hương vị sản phẩm vào thư viện tùy chỉnh của mình. Tôi...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Khi sản phẩm tìm kiếm không tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì làm thế nào để hiển thị sản phẩm được tìm kiếm đó?
vì vậy tôi đang làm việc trên magento 2.2.7 , tôi bị mắc kẹt trong vấn đề rất thú vị của thương mại điện tử y học. nếu bất kỳ người dùng nào t...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Hình ảnh sản phẩm không được tải trong một cửa hàng của magento
Tôi có trang web magento. Nó có hai cửa hàng chính. một cửa hàng cho Úc và một cửa hàng khác cho New Zealand. hình ảnh sản phẩm của cửa hàng...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cơ sở dữ liệu sản phẩm từ Excel cần bao gồm HTML
Tôi rất mới với mã và không có chuyên gia về Excel, nhưng tôi đã biên dịch các Macro rất cơ bản và một số lập trình bằng CSS và HTML. Dòng cô...
yêu cầu 5 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để ẩn sản phẩm chứng khoán vài ngày hoặc vài tuần sau trong Wooc Commerce?
Có một cài đặt trong Wooc Commerce để ẩn sản phẩm chứng khoán nhưng sẽ ẩn ngay khi sản phẩm được bán hết. Có thể che giấu hết sản phẩm chứng kho...
yêu cầu 5 tháng trước
-7 phiếu bầu
1 trả lời
Nhập khóa để tải xuống sản phẩm [đã đóng]
Tôi là nhà phát triển trò chơi đang tạo trang web cho dự án của mình. Tôi muốn người chơi nhập khóa trước khi tải xuống trò chơi của tôi từ tran...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để đặt các sản phẩm duy nhất của Vương quốc Anh trong BigC Commerce cho cửa hàng có trụ sở tại Vương quốc Anh?
Tôi hiện đang làm việc trên một cửa hàng BigC Commerce có trụ sở tại Vương quốc Anh và muốn tùy chọn cài đặt các sản phẩm chỉ có sẵn để bán ở Vư...
0 phiếu bầu
0 trả lời
Bỏ qua đánh giá cấu hình Bước bước trong sản phẩm tổng hợp?
Trong WooC Commerce + Sản phẩm tổng hợp, làm cách nào để bỏ qua bước "Xem lại cấu hình" (bước cuối cùng), để thay vào đó chuyển hướng trực tiếp...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Xóa các thẻ <p> khỏi các thuộc tính sản phẩm trong WooC Commerce
WooC Commerce tự động thêm thẻ <p> cho tất cả các thuộc tính sản phẩm sau trọng lượng và kích thước. Điều này có nghĩa là việc hình thành...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tôi muốn thêm trang trong tiện ích danh mục sản phẩm (khi họ nhấp vào một danh mục cụ thể để đưa chúng đến một trang chứ không phải cửa hàng)
Ngoài việc có các sản phẩm, chúng tôi cũng có hai trang với các chi nhánh mà chúng tôi muốn thêm vào tiện ích danh mục sản phẩm của mình trong t...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Mô tả ngắn về thương mại điện tử trong thẻ meta không có plugin
Cách lấy mô tả ngắn về sản phẩm và thêm vào đây: <meta name="description" content=" here "> Không sử dụng bất kỳ plugin nào khi t...
yêu cầu 5 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi khi thêm mã Hiển thị mã biến thể đơn biến thành các hàm.php
. . Đây là mã thực tế của tôi: // Display variations dropdowns on shop page for variable products add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Kiểm tra xem sản phẩm liên quan đến đơn hàng có còn tồn tại trong WooC Commerce không
Tôi đang sử dụng mã sau để hiển thị số lượng và tên sản phẩm cho một loạt đơn đặt hàng WooC Commerce: foreach ($order->get_items() as $item...
yêu cầu 5 tháng trước
-3 phiếu bầu
0 trả lời
Magento2 chuyển hướng đến Trang chi tiết sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng
Cách chuyển hướng đến trang chi tiết sản phẩm từ thêm vào giỏ hàng trên trang danh sách sản phẩm chỉ dành cho các loại sản phẩm tùy chỉnh     ...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
0 phiếu bầu
1 trả lời
Một đơn hàng 52 được đặt và chỉ 50 được chuyển qua API vào ERP của chúng tôi để đăng nhập vào khách hàng
Kịch bản: Các đơn đặt hàng với hơn 50 sản phẩm duy nhất sẽ không được chuyển qua API một cách chính xác và đang bị cắt ở mức 50 (Một đơn hàng 52...
yêu cầu 5 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
sản phẩm tích lũy trong khung dữ liệu pySpark
tôi đang cố gắng thực hiện một số sản phẩm tích lũy trong khung dữ liệu sau | một | b | 1 1  1 2 1 3 1 4  tôi muốn tạo một cột khác...
yêu cầu 5 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Wooc Commerce: chức năng cập nhật tất cả các sản phẩm
Tôi gặp sự cố với các sản phẩm Thương mại điện tử của mình. Sự cố này được khắc phục nếu tôi chỉ cập nhật sản phẩm (chỉnh sửa sản phẩm và nhấp v...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Hiển thị tính khả dụng trong nút thêm vào giỏ hàng cho các sản phẩm đơn giản của WooC Commerce
Tôi có mã này hoạt động nếu tôi loại bỏ mã khác nếu một phần của mã đó, nhưng nếu làm điều đó, nó sẽ hiển thị MUA NGAY (0 CÓ S) N) khi hết hàng....
yêu cầu 5 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Thêm hộp kiểm dưới dạng tùy chọn sản phẩm quản trị Wooc Commerce ẩn các sản phẩm liên quan
Để làm cho việc này đơn giản và dễ dàng nhất có thể, tôi đang cố gắng thêm hộp kiểm này vào hàng trên cùng bên cạnh bộ chọn loại sản phẩm nơi bạ...
yêu cầu 5 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Thương mại điện tử: Hiển thị giá thấp nhất (thay vì phạm vi) cho các sản phẩm biến đổi [trùng lặp]
Với webshop Wooc Commerce của tôi, tôi bán dịch vụ bằng cách sử dụng các sản phẩm khác nhau và tôi muốn thay thế phạm vi giá bằng "Giá bắt đầu t...
yêu cầu 5 tháng trước
11 phiếu bầu
5 trả lời
Magento - Làm thế nào để hiển thị TẤT CẢ SẢN PHẨM trong trang chủ?
Hiển thị tất cả sản phẩm trong trang chủ? Bất cứ ai đã làm điều này? Lưu ý: Điều này có thể được thực hiện trong các trang CMS bằng cách th...
yêu cầu 8 năm trước