Câu hỏi được gắn thẻ [port]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để kích hoạt cổng 8080 cho Xampp?
12:53:58 PM [Tomcat] Problem detected! 12:53:58 PM [Tomcat] Port 8080 in use by "C:\xampp\apache\bin\httpd.exe"! 12:53:58 PM [Tomcat] To...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Định tuyến tài liệu tới nhiều người nhận trong Biztalk 2016
Tôi cần lưu trữ tài liệu được gửi cho khách hàng trên một thư mục nội bộ trong hệ thống người gửi. Các tài liệu được lưu trữ trên SFTP và được g...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Sự khác biệt giữa cổng và thiết bị khi thực hiện repositoryageattach
Xem xét, tôi có Ubuntu với thiết lập sau: $ VBoxManage showvminfo ubuntu ... Storage Controller Name (0): ide Storage Controller Ty...
yêu cầu 4 tháng trước
-4 phiếu bầu
0 trả lời
Mỗi cổng Thunderbolt 3 có thể chạy ở tốc độ 40Gbps đầy đủ không?
Ví dụ: iMac có 2 cổng Thunderbolt 3, tôi kết nối 2 thiết bị tốc độ cao sẽ tiêu tốn băng thông 40Gbps cho mỗi cổng. Thiết bị 2 có hoạt động đồng...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
chưa cài đặt dịch vụ web - localhost trả về 404
. Tôi đã kiểm tra trong Control Panel > Programs and Features > Turn Windows features on or off rằng IIS chưa được bật. Tôi đã gỡ cài đặt S...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Lưu trữ đến Docker Container Lỗi ổ cắm từ xa
Tôi đang cố gắng liên lạc một tin nhắn đơn giản giữa máy chủ của tôi và thùng chứa docker của tôi. Tôi đã bắt đầu bằng cách tạo bộ chứa docke...
yêu cầu 4 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
máy quét cổng python đơn giản
Ai đó có thể cung cấp trình quét cổng dựa trên python 3 cho một ip cụ thể không. Ví dụ chương trình sẽ yêu cầu ip được quét và quét phạm vi cụ t...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Máy quét cổng Python
Ai đó có thể giải thích từng dòng của mã này. Nó sử dụng scacco để tìm cổng mở của ip: import timeimport logginglogging.getLogger("scapy.runt...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Lỗi Apache - localhost: 150 - Không phải là cổng Nghe
Tôi đang thiết lập một máy chủ web, nhưng tôi là người mới trong loại công cụ này. Và tôi đã thiết lập nó, nhưng tôi gặp vấn đề sau khi tôi vào...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Giao tiếp giữa hai máy chủ với các cổng đóng
Tôi đang vật lộn với việc triển khai giao tiếp LAN giữa hai thiết bị. Tôi không muốn mở bất kỳ cổng nào ở mỗi bên. Thông tin liên lạc sẽ được tr...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách kết nối với cổng tiếp xúc của bộ chứa docker Linux từ máy chủ Windows
Tôi có bản cài đặt Docker Desktop mới trên máy chủ Windows 10 Enterprise và đã tạo một thùng chứa chạy ứng dụng React trên cổng 9090 để lộ cổng...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để xuất cổng sau địa chỉ IP trong URL tài nguyên trong Django?
Làm cách nào để thêm cổng máy chủ vào các URL trong các phản hồi được xê-ri hóa của tôi? Django hiện đang cung cấp chúng mà không có cổng nên c...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để thay đổi cổng nghe máy Linux trên putty? [đóng cửa]
Tôi hy vọng tất cả các bạn làm tốt! Tôi đang làm việc trên máy Linux của mình và Máy của tôi nghe trên cổng 3868 bây giờ tôi muốn thay đổi thành...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Có cách nào để lộ một cổng trên cá thể ec2 của tôi khi quá trình được bắt đầu sau khi cá thể đã được khởi tạo không?
Tôi có một mẫu điện toán đám mây khởi chạy một thể hiện ec2 như là một phần của nhóm tự động hóa phía sau bộ cân bằng tải ứng dụng. Ví dụ ec2 nà...
0 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể giao tiếp với máy chủ WebSocket được lưu trữ trên Azure
Gần đây tôi đã lưu trữ máy chủ .NET Core WebSocket của mình trên Azure nhưng tôi không thể liên lạc với nó từ bất kỳ khách hàng nào. Tôi đã t...
yêu cầu 4 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để giết cổng chạy trong windows
Tôi đang sử dụng máy chủ xamp nhưng không may tôi không thể chạy mysql. Làm thế nào để tắt cổng hiện có đang chạy trên windows os? Bước 1...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Có cách nào để phát hiện các cổng bị chặn từ tiện ích mở rộng của Chrome không?
Tôi đang làm việc trên proxy thông qua tiện ích mở rộng Chrome. Một số người dùng đang gặp sự cố khi sử dụng tiện ích mở rộng, rất có thể là do...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cổng nối tiếp trong Android với Python
Tôi hy vọng rằng bạn có thể giúp tôi. Tôi đang làm việc với mã python trong điện thoại Android của mình (với phần mềm Pydroid 3). Tôi muốn kế...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để mở cổng trên EC2 Ubuntu 18.04 LTS?
Tôi đang thiết lập một máy chủ mới trong AWS, Ubuntu 18.04 và tạo các quy tắc gửi đến và được đính kèm với máy chủ cho phép cổng: Quy tắc TCP...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để sử dụng trình gỡ lỗi để giám sát một quá trình sử dụng một cổng cụ thể?
Tôi đang sử dụng trình gỡ lỗi edb trên Linux .. Tôi đã đính kèm một quy trình sử dụng một cổng cụ thể để chạy các dịch vụ của nó trên đó vấn...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để phân chia dữ liệu với Python?
Tôi đã tạo một tập lệnh với Python để đọc dữ liệu từ một cổng nối tiếp. Nhưng tôi bị mắc kẹt với phần tách. Tôi mới với ngôn ngữ lập trình này....
yêu cầu 4 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Docker container chạy apache luôn lộ cổng 80
Tôi có hình ảnh Docker chạy Apache và tôi đã định cấu hình Apache (thông qua httpd.conf ) để nghe trên cổng 8080. Listen 8080 Khi tôi xây...
yêu cầu 4 tháng trước
137 phiếu bầu
5 trả lời
Process.env.PORT trong Node.js là gì?
49 310 được sử dụng để làm gì trong Node.js? Tôi đã thấy điều này ở đâu đó:  49 310 Nếu được sử dụng để đặt 49 310 làm cổng nghe, tôi có thể...
yêu cầu 3 năm trước
218 phiếu bầu
6 trả lời
Sự khác biệt giữa các cổng 465 và 587 là gì?
Các cổng 465 và 587 này đều được sử dụng để gửi thư (gửi thư) nhưng sự khác biệt thực sự giữa chúng là gì?      218 Sự khác biệt duy n...
yêu cầu 5 năm trước
19 phiếu bầu
5 trả lời
Không thể kết nối với Postgresql trên cổng 5432
Tôi đã cài đặt PostgreSQL 9.3 trên máy chủ chạy Ubuntu Server 14.04. Nếu tôi ssh vào máy chủ qua thiết bị đầu cuối, tôi có thể kết nối với ps...
yêu cầu 3 năm trước