Câu hỏi được gắn thẻ [pod]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào tôi có thể gọi với người đưa thư một pod?
Tôi sẽ gọi po của mình bằng người đưa thư, nhưng tôi không có url như vậy. tôi chạy pod của mình với cái yaml này: apiVersion: v1 kind: Pod me...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để tổ chức các nhóm được chia sẻ được sử dụng trong mô-đun chính và thử nghiệm s'il vous plaît?
. Vậy ai có được điều tương tự?      0 0 Câu trả lời                              0                         
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
0 trả lời
Lịch trình trục xuất pod Kubernetes bị đuổi pod sang nút đã có trong DiskPressure
Chúng tôi đang chạy một cụm kubernetes (1.9.4) với 5 nút thạc sĩ và 20 nút worker. Chúng tôi đang chạy một nhóm trạng thái với bản sao 3 trong s...
yêu cầu 8 tháng trước