Câu hỏi được gắn thẻ [phonegap]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách thêm tiêu đề người giới thiệu bị thiếu vào Ứng dụng Cordova IOS
Tôi đang sử dụng Cordova để xây dựng Ứng dụng iOS. Tôi sử dụng Công cụ Ionic có nghĩa là ứng dụng được phục vụ từ máy chủ web chạy trên thiết...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
jQuery Mobile $ .mobile.changePage quay trở lại trang trước
Tôi đang làm việc với dự án Phonegap bằng jQuery Mobile. Tôi đang gặp vấn đề sau: 1) Tôi có 3 trang có tên A, B, C. Tôi đang sử dụng điều hướ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Phonegap không thể cài đặt apk với cấu hình widget widget phiên bản khác nhau
Tôi có một apk đã được cài đặt với tiện ích phiên bản 1.0.9 (config.xml) sau đó tôi muốn cập nhật nó mà không phải xóa nó trước. Vì vậy, tôi đã...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cordova ZIP plugin trả về không xác định
Tôi hiện đang sử dụng
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tạo cửa sổ bật lên toàn màn hình mà không cần mở ứng dụng
Thật ra, tôi cần phát triển một hệ thống cho hệ thống phân phối thực phẩm của mình. Trong ứng dụng giao dịch của tôi khi một đơn hàng hiển thị t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cố gắng đặt nút quay lại để thoát trong ứng dụng cordova, không biết cách đánh dấu trang chủ của tôi
Vấn đề là tôi không biết cách cung cấp "ID" cho trang chủ của mình là "#homepage". bất cứ ai có thể giúp tôi? document.addEventListener("backb...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tôi mới sử dụng XML và tệp tôi đang viết cho một ứng dụng liên tục bị trả về là không đúng định dạng
Tôi mới bắt đầu với XML và viết trang cấu hình cho ứng dụng phonegap tôi đang phát triển. Vì một số lý do, nó luôn trả về tệp không đúng định dạ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Plugin Camera Cordova - Nối hình ảnh sau mục danh sách gần nhất
Tôi đang cố gắng chụp ảnh từ người dùng bằng plugin máy ảnh Cordova. Sau đó, tôi muốn thêm hình ảnh đó bên dưới mục danh sách mà người dùng đã n...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
API Youtube bị chặn trong Phonegap
Tôi đã cố tải video Youtube bên trong ứng dụng cordova /phonegap với API Youtube v3, nhưng các ứng dụng vẫn nói rằng API không được tải. Mặc dù...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Có cách nào miễn phí để sử dụng Phonegap để phát triển cho thiết bị iOS không?
Tôi đang cố gắng tìm ra cách để PhoneGap hoạt động để phát triển đa nền tảng. Android khá đơn giản, nhưng khi nói đến iOS, tôi chưa tìm thấy giả...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để sửa 'FCMPlugin Ready ERROR' trong Phonegap?
Tôi chưa quen với Phonegap. Tôi không có kinh nghiệm trước với các dự án của Cordova. Tôi đang cố gắng gửi thông báo đẩy từ Firebase Cloud Messa...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Sử dụng gói npm trong ứng dụng phonegap / cordova
Tôi có một ứng dụng di động được tích hợp trong phonegap /cordova và muốn sử dụng gói npm. Đây là gói tôi muốn sử dụng https://github.com/bi...
yêu cầu 8 tháng trước