Câu hỏi được gắn thẻ [pg]

0 phiếu bầu
1 trả lời
PG :: SyntaxError tại / bookmark - Tôi không thể hiểu tại sao truy vấn SQL sai
Khi chạy ứng dụng của tôi bằng sinatra, tôi nhận được thông báo lỗi PG::SyntaxError at /bookmarks ERROR: syntax error at or near "{" LINE 1: SEL...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
3 trả lời
ActionView :: Template :: Error (PG :: UndiniteColumn: ERROR: cột post.user_id không tồn tại
mã của tôi hoạt động tốt trên hệ thống của tôi ở chế độ phát triển nhưng khi tôi đẩy lên heroku, tôi gặp lỗi này trên nhật ký. tôi đang trên...
yêu cầu 8 tháng trước