Câu hỏi được gắn thẻ [performance]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Tối ưu hóa nhận các giá trị tham số
Tôi muốn biết liệu có sự khác biệt nào về hiệu suất giữa hai cách nhận giá trị tham số này trong Java không: Tùy chọn 1: for(int i=0; i&l...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
DateTime so sánh (giữa) Ngày với ngày tháng năm giờ phút và giây [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Cách nhận biết liệu DateTime có ở giữa không một DateRange trong C #       ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tạo hoán vị theo thứ tự tuần tự - R
Trước đây tôi đã hỏi câu hỏi sau Hoán đổi của n biến ngẫu nhiên trong b Câu trả lời cho câu hỏi này hoạt động rất tốt, miễn là n tương đối n...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Khoảng cách theo cặp giữa các tập hợp các điểm có vĩ độ và kinh độ
Tôi có hai bộ điểm với vĩ độ và kinh độ của chúng và tôi muốn tính khoảng cách theo cặp giữa chúng. Điều này hoạt động khi hai danh sách nhỏ:...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách hiệu quả nhất để trích xuất các biến từ một khung dữ liệu là gì?
Tôi có hai khung dữ liệu: df1 và df2. df1 cung cấp thứ hạng cho tất cả các số nguyên trong một chuỗi tọa độ bắt đầu và kết thúc cho một danh mục...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tăng tốc độ tạo WebView
Tôi hiện đang tạo WebView chỉ đơn giản với new WebView() nhưng phải mất hơn một giây (trên máy tính của tôi với JavaFX 11.0.2). Theo tài li...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nghịch lý sinh nhật tối ưu hóa tốc độ mã
Tôi đang viết một trình giả lập để kiểm tra số lượng bóng chúng ta cần chiếm mỗi hộp hoặc số lượng bóng chúng ta cần cho bất kỳ hộp nào có ít nh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Các vấn đề về hiệu năng với tệp flash - nơi để bắt đầu tìm kiếm vấn đề tiềm ẩn?
Tôi hiện đang làm việc trên một ứng dụng flash nhỏ dưới dạng mánh lới quảng cáo bổ sung cho ứng dụng công việc (với tư cách là nghệ sĩ 2D). Đây...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Julia: Có cách nào để liệt kê tất cả các ma trận có kích thước m bằng n với các mục từ một tập rời rạc không?
Tôi đang làm việc với một tập hợp các hàm gồm hai biến f (x, y) trong lưới 2D. Bản thân hàm trong mỗi điểm trong lưới chỉ có thể lấy các giá trị...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao lần đầu tiên chức năng GetAccessControl rất chậm?
Tôi đang kiểm tra xem tôi có thể truy cập thư mục chia sẻ hay không. Đây là mã của tôi: var readAllow = false; var readDeny = false; var ac...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Nút - Đặt thời gian tối đa cho mỗi cuộc gọi lại không đồng bộ
Tôi muốn có thể điều chỉnh vòng lặp sự kiện Node để hủy bỏ hoặc đưa ra một ngoại lệ nếu từng đoạn mã nghe cho một sự kiện mất quá nhiều thời gia...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách sử dụng chức năng để chuyển một hình ảnh sang hình ảnh khác (sử dụng ngẫu nhiên)
Vì vậy, tôi là một lập trình viên mới bắt đầu tạo ra một trò chơi có Đá ngẫu nhiên được định vị trong suốt một container. Khi nhấp vào những tản...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao thời gian thực hiện của hai hàm phụ thuộc vào thứ tự mã?
Tôi đã viết hai hàm tương tự nhau, đúc hai uint16 numpy thành một uint32. Tôi muốn kiểm tra thời gian thực hiện của họ để xem cái nào nhanh hơn....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tăng FPS trong xử lý ảnh
Tôi đang tạo một ứng dụng trên Android để thực hiện một số xử lý hình ảnh nhưng tiếc là nó quá chậm. Tôi nhận được một hình ảnh từ máy ảnh (dưới...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Động cơ giới thiệu cực kỳ chậm
Tôi đang cố gắng triển khai công cụ giới thiệu cho trang web của mình ở laravel. Tôi đã viết mã cho nó nhưng mã là EXTREMELY SLOW . Tôi đã chạy...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Hiệu suất rất lớn giữa việc xử lý tùy chỉnh ReadableStream (được tạo từ bộ đệm) so với fs.createReadStream (được tạo từ tệp)
Tôi đang viết chương trình NodeJS xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu được cung cấp ở định dạng CSV (dưới dạng Bộ đệm). Để làm như vậy, tôi đang...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để tăng tốc độ biên dịch Protobuf trên Travis
Tôi đang cố gắng cải thiện thời gian xây dựng Travis trên kho lưu trữ của mình Hiện tại, các bản dựng của Travis mất 40 phút. Chúng tôi đã lư...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để 'từ chối nếu tồn tại' 'chèn nếu không tồn tại' trong MySQL? [đóng cửa]
Tôi có một bảng gồm 5 nghìn dữ liệu, tôi muốn chèn thêm 5 nghìn dữ liệu có cùng định dạng với nó, tôi không chắc dữ liệu này đã được chèn hay ch...
yêu cầu 8 tháng trước
-3 phiếu bầu
2 trả lời
Tại sao truy vấn này chậm trong mysql
Tôi cố gắng cải thiện truy vấn này nhưng tôi không thực hiện thành công. Tôi sử dụng một số tham gia và truy vấn con còn lại (Tôi không biết một...
yêu cầu 8 tháng trước
4 phiếu bầu
2 trả lời
Vector của unordered_maps, tìm kiếm trong bản đồ quá chậm
Tôi đã viết một chương trình nhỏ tạo ra một vectơ gồm hai triệu bản đồ với một số dữ liệu mẫu và sau đó truy vấn một số giá trị. Tôi biết rằn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Việc có nhiều chức năng 'người trợ giúp' bên trong bên trong một thành phần phản ứng không trạng thái chức năng sẽ dẫn đến hiệu suất kém hơn
Tôi đang cố gắng sử dụng React Hook mọi lúc nên tôi tránh sử dụng các lớp. Trong quá trình xem xét mã gần đây, một trong những đồng nghiệp của t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Vấn đề về hiệu năng của Máy chủ Web
Tất cả các ứng dụng web ASP.NET trên máy chủ sản xuất hoạt động rất chậm. Các dịch vụ web đang đưa ra sự cố hết thời gian trong khi truy cập....
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
RegEx để khớp dòng cuối cùng
Tôi đang định cấu hình RegEx (vì vậy sẽ không dễ dàng chuyển sang mã thô cho yêu cầu này), để có được dòng đầu vào cuối cùng, nếu tôi sử dụng /....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tự động hóa kiểm tra hiệu năng (hết pin và lưu trữ) cho mỗi PR GIT
Tôi cần một cách để bắt đầu thử nghiệm tự động bất cứ khi nào có bất kỳ GIT PR (yêu cầu kéo) nào được thực hiện. Thử nghiệm này có thể trên thiế...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách sử dụng ViewStub trong bố trí bàn phím
Tôi muốn sử dụng ViewStub trong keyboard.xml Tôi có bố cục có phím của bàn phím, xem ảnh chụp màn hình khi tôi định mở bàn phím, phả...
yêu cầu 8 tháng trước