Câu hỏi được gắn thẻ [pathlib]

2 phiếu bầu
1 trả lời
Truy cập các vị trí tệp được nối mạng với pathlib
Tôi đang thử kiểm tra chương trình bằng mô-đun pathlib của Python. Với mô-đun os, bạn đã từng có thể truy cập các ổ đĩa được nối mạng chỉ bằng c...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tôi đang tạo một tập lệnh để tạo các thư mục và di chuyển hình ảnh sang chúng trong Python trên Windows 10 bằng cách sử dụng chế độ tắt, nhưng nó đang ném các lỗi bên dưới
Tôi đang gặp phải những lỗi này: Traceback (most recent call last): File "file_mover.py", line 41, in <module> shutil.copy(f, os.p...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Các cửa sổ! Chuỗi đường dẫn \ được chuyển đổi thành \\\\
Mã này chỉ hoạt động tốt trên Ubuntu và MacO nhưng khiến tôi đau đầu trên windows. manifest_zip_path = Path(zip_path).name / Path("manifest")...
yêu cầu 4 tháng trước
33 phiếu bầu
5 trả lời
Sao chép tệp với pathlib trong Python
Tôi cố gắng sao chép một tệp với 49 310  49 310 Tôi nhận được ngoại lệ này:  49 310 ... làm cách nào để sao chép tệp bằng pathlib trong...
yêu cầu 3 tháng trước