Câu hỏi được gắn thẻ [nodelist]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để liên kết XML từ xa từ một URL vào recyclerView của tôi trong Android Studio?
Tôi có một trang web http://catalog.arrowad.sa/public/catalogue/catalog_tree.php?top=6&file=20&lang=EN "rel = sa /công khai /danh mục /...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Chuyển đổi Chuỗi (định dạng XML) thành Tài liệu XML đặt giá trị nút thành null [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                  
yêu cầu 4 tháng trước