Câu hỏi được gắn thẻ [ngx-treeview]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Kiểm tra cấu trúc JSON đệ quy cho các giá trị số trùng khớp trong Set in Angularcriptular
Tôi có một giao diện người dùng trong đó ban đầu Người dùng phải kiểm tra một số hộp kiểm. Các hộp kiểm có ID tuần tự. Cấu trúc JSON cho nó như...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
thay đổi màu văn bản của từng mục trong treeview
Tôi đã sử dụng góc 7 và ngx-treeview. Tôi muốn thay đổi màu văn bản của mục nếu một số điều kiện được xác minh. đây là tệp html của tôi: &l...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
vô hiệu hóa mục trong thành phần treeview
Tôi đã sử dụng góc 7 và ngx-treeview. Tôi muốn tắt mục trong thành phần treeview nếu một số điều kiện được xác minh. Tôi gặp vấn đề khi đọc d...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
góc 7 nhận giá trị nút cha từ ngx-treeview
Tôi đã sử dụng thành phần góc 7 và ngx-treeview. Tôi đã sử dụng cấu hình của decoupleChildFromParent = true. Từ treeview này, chúng tôi ch...
yêu cầu 8 tháng trước