Câu hỏi được gắn thẻ [nginx]

0 phiếu bầu
0 trả lời
uWSGI + nginx + Flask: Không thể truy cập trang web
Khoảng một tháng trước, tôi đã hoàn thành việc thiết lập máy chủ AWS EC2 Ubuntu 18.04 để chạy ứng dụng Flask của mình. Kể từ đó, tôi đã phát tri...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để gỡ lỗi các kênh django trong sản xuất (nginx)?
Các kênh django đang hoạt động trên cả máy chủ cục bộ và máy chủ phát triển trong môi trường sản xuất của tôi; tuy nhiên, tôi không thể khiến nó...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
NGINX ẩn một phần của url và thực hiện chuyển hướng nội bộ mà không sửa đổi URL người dùng
Tôi có một VPS được định cấu hình với nginx phục vụ nhiều dịch vụ. example.com chuyển hướng đến một ứng dụng góc cạnh thông qua Reverse_proxy...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Trường hợp phản hồi đến từ - Nginx? Ứng dụng? Kubernetes? Khác?
Tôi có một ứng dụng cung cấp api RESTFull trong cụm google kubernetes. Trước ứng dụng tôi có một nginx hoạt động như một proxy_pass. Vấn đề là m...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Công nghệ được Nginx sử dụng để phục vụ nội dung tĩnh
Tôi muốn biết các công nghệ được Nginx sử dụng để phục vụ nội dung tĩnh . Làm thế nào nó có thể duy trì các kết nối http dài? Điều này có liên...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Truy cập vào dịch vụ tiếp xúc trong Kubernetes
Để biết chi tiết thiết lập: Cụm Kubernetes (1 Master có ip. 222 - 2 nút) trong môi trường VMWare Trình điều khiển Ingress đã cài đặt, ứng...
0 phiếu bầu
0 trả lời
System.Net.Sockets.SocketException (trong số những người khác) bị ném khi sử dụng Microsoft.AspNetCore.SpaService (phản ứng) trong Docker Linux container và nginx
Vì vậy, tôi đánh giá cao đây sẽ là một vấn đề rất mơ hồ nhưng tôi không thể tìm thấy câu trả lời ở bất cứ đâu. Tôi đang sử dụng .. là bởi vì các...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
chạy Sonarqube đằng sau một proxy ngược (Nginx)
Chúng tôi đang cố gắng chạy sonarqube đằng sau một proxy ngược (nginx). Chúng tôi có nginx chạy trên một phiên bản trong VPC AWS của chúng tô...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
API Gateway sử dụng nginx làm proxy ngược
Tôi có hai dịch vụ (WMS và WFS) trong các container docker. Tôi muốn có nginx làm cổng và tôi có cấu hình như bên dưới - không hoạt động ngay bâ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để có được đường dẫn máy chủ / root trong máy chủ ảo nginx?
Tôi thiết lập máy chủ ảo trên nginx ( example.com/folder/app1 ) Tôi có một ứng dụng phản ứng sẽ sử dụng proxy_pass để chạy trên tuyến đường đ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Vấn đề chỉnh sửa nginx.conf bằng Docker và NGINX
Tôi gặp sự cố khi tìm cách chỉnh sửa nginx.conf bên trong thùng chứa Docker mã nguồn mở NGINX. Tôi đang cố làm theo chỉ dẫn ở đây: https:...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
tốc độ khối vị trí nginx
Có cách nào để kiểm tra /đo /biết tốc độ của khối vị trí bên dưới không? location ~* (^/block1/|^block2|block3|...^blockN) { } và locatio...
yêu cầu 8 tháng trước
4 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao lệnh try_files thiếu dấu gạch chéo giữa root và tên tệp?
Tôi đang cố gắng thiết lập Nginx để hoạt động như một proxy ngược, nhưng cũng tự xử lý một trang tĩnh (lời chào): root /usr/share/project/; lo...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nginx, Traefik và xác thực chuyển tiếp
Tôi đang cố gắng sử dụng nginx làm proxy ngược cho các dịch vụ truyền thống và traefik để định tuyến lưu lượng đến container. Một số dịch vụ đượ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nginx / Hành khách độc lập / nginx-config-template / Rails3
Tuyến đường được tìm thấy và trong lần tải lại tiếp theo, nó không được tìm thấy. Có cấu hình nào mà tôi thiếu có thể gây ra điều này không?...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để tạo môi trường phát triển dockerized cho ReactJS
Tôi đã phát triển một ứng dụng phản ứng thông qua máy chủ bao gồm và triển khai nó. Là một máy chủ proxy, tôi đang sử dụng nginx, nó cũng phục v...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách thay đổi cổng giao diện web Puppet Enterprise để không xung đột với máy chủ web Apache hiện tại của tôi
Máy chủ CentOS 7 hiện tại của tôi đã chạy máy chủ web Apache 2.4x, sử dụng các cổng mặc định 80 và 443. Puppet Enterprise phiên bản 2019.x, sử d...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Trang web WordPress với những thứ như AJAX trả về 403 (nginx)
Tôi đã có một trang web WordPress và chạy trên Linode. Đã làm theo một số hướng dẫn về cách cài đặt ngăn xếp LEMP và thiết lập WordPress. Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
proxy ngược nginx dựa trên phương pháp jsonrpc
Vì vậy, chúng tôi có điểm cuối RPC truy vấn ứng dụng được thiết lập phía sau nginx (dưới dạng proxy ngược) Internet sending POST JSON RPC ->...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nginx tiêu thụ dung lượng đĩa khi người dùng tải xuống các tệp tĩnh
Tôi có máy chủ nginx trong bộ chứa docker. Nginx phục vụ các tệp tĩnh 50 - 500MB. Vấn đề là khi người dùng bắt đầu tải xuống bất kỳ tệp nào, dun...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Rails 5 ActionContoder :: UnlimitedAuthenticityToken về môi trường sản xuất Nginx
Trên Rails 5.2, môi trường SSL, chạy dưới dạng Reverse_proxy với Nginx, bất cứ khi nào tôi gửi biểu mẫu tôi đều gặp lỗi:    Tiêu đề nguồn gốc...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Gia hạn chứng chỉ SSL với Certbot mà không cần các miền không cần thiết
Hiện tại certbot của tôi không gia hạn do một trong các tên miền phụ không còn hiệu lực: unneededsubdomain.foo.co.uk và www.unneededsubdomain.fo...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
0 trả lời
socket.io return Vận chuyển không xác định lỗi thông qua nginx
Tôi đang cố gắng kết nối với máy chủ Nodejs của mình bằng Nginx. máy chủ của tôi chạy trên cổng 3000 và ứng dụng khách Nodejs của tôi kết nối...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cân bằng tải Nginx trên cùng một máy chủ phụ trợ
Tôi có 3 máy chủ nói s1, s2, s3 và tôi đang cài đặt nginx trên cùng một máy chủ s1, s2, s3 để tải yêu cầu cân bằng đến s1, s2, s3. Có bất kỳ như...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
yêu cầu trang web với 10 hình ảnh và một số văn bản đóng băng trên nginx và php-fpm và ngắt kết nối các dịch vụ khác?
có thể là một yêu cầu cho một trang, trong đó máy chủ hoặc php có thể có sự cố đóng băng và thậm chí ngắt kết nối các dịch vụ SSH không liên qua...
yêu cầu 8 tháng trước