Câu hỏi được gắn thẻ [hazelcast-imap]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tiếp cận hiệu quả để lưu trữ dữ liệu trong bộ đệm bằng hazelcast
Tôi muốn cơ sở dữ liệu của mình hỗ trợ nhiều người thuê thay vì có cơ sở dữ liệu riêng cho từng người thuê. Vì vậy, tôi đang cố gắng cấu trúc lạ...
yêu cầu 4 tháng trước
3 phiếu bầu
1 trả lời
Hiệu suất của hazelcast bằng cách sử dụng các trình thực thi trên imap với hàng triệu mục
Chúng tôi đang áp dụng một vài vị từ trên imap chỉ chứa 100.000 đối tượng để lọc dữ liệu. Những vị từ này sẽ thay đổi trên mỗi người dùng. Khi t...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Hazelcast Jet có hỗ trợ số cán dưới dạng khóa IMap, với Kafka là nguồn không?
Tôi đã sử dụng Hazelcast một thời gian trước đây và lần đầu tiên tôi sử dụng Hazelcast Jet và có vẻ thú vị để xử lý một số luồng thời gian thực,...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Có thể định cấu hình bộ đệm của một cửa hàng liên tục trong Hazelcast như trong Coherence không?
Hiện tại, tôi đang chuyển từ Coherence sang Hazelcast cho datagrid và tôi gặp một số vấn đề trong khi chuyển cấu hình Coherence sang Hazelcast....
yêu cầu 4 tháng trước