Câu hỏi được gắn thẻ [eclipse]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Rất nhiều tab và đệm biểu tượng trong Eclipse 4.11 trên Ubuntu 19.04
Khi chạy bản cài đặt mới của Eclipse gần đây trên bản cài đặt mới của Ubuntu gần đây, bạn sẽ thấy điều này: Để tham khảo, chế độ xem nh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Thêm mục popupMenus làm mục con trong danh mục Mới khi nhấp chuột phải
Tôi chỉ muốn thêm một mục mới trong danh mục Mới khi còn nhấp vào bất kỳ tệp XML nào. Tệp plugin.xml của tôi như sau, <plugin> <...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách cài đặt Plugin Rockstarapp trong Eclipse [đã đóng]
Tôi có dự án web java và tài nguyên có tệp .rockstarapp. Nó được sử dụng để kết hợp một số tệp js hoặc css thành một tệp duy nhất. Nhưng tôi khô...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Eclipse 2019-03 đang hiển thị thông báo này: JRE Oracle Corporation / 12.0.1 không được hỗ trợ, tra cứu nguồn nâng cao bị vô hiệu hóa
Tôi đang sử dụng Eclipse 2019-03 (phiên bản hiện tại) và JDK 12 trên Windows 10. Bất cứ khi nào tôi chạy bất kỳ mã nào, nó sẽ chạy mọi thứ tốt....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Gỡ lỗi ứng dụng Java Swing khiến máy tính bị đóng băng
Tôi đang phát triển ứng dụng Java /Swing Desktop trên XUbfox bằng Eclipse2018-12. Tôi đang đối mặt với một vấn đề khi gỡ lỗi. Khi Eclipse đạt đế...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để hủy bỏ nhật thực khởi động trên lỗi công cụ bên ngoài
Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem có thể hủy bỏ toàn bộ khởi chạy khi một bước công cụ bên ngoài không thành công (tập lệnh trả về một cái gì đó khá...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
bắt đầu JBoss với trình gỡ lỗi từ xa - ứng dụng không dừng ở các điểm dừng
TIẾP THEO :  Tôi sử dụng JBoss 5.1.0.GA. Tôi triển khai một ứng dụng theo cách sau: Tôi xây dựng tất cả các dự án (mục tiêu: clean install) tro...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách sửa P4PASSWD không hợp lệ hoặc không được đặt trong IDE Eclipse
Tôi đang sử dụng IDE Eclipse cho Phiên bản dành cho nhà phát triển Java: 2019-03 (4.11.0). Tôi đã cài đặt Plugin Perforce - P4Eclipse 2018.5. Bấ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Git đẩy, nhưng khi tôi kéo không kéo nó như một dự án
Tôi đã tạo một dự án maven trong nhật thực và đẩy nó đến một nhánh từ xa. Khi tôi lấy nó từ một máy tính khác, tôi không nhận nó như một dự án,...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể chuyển đổi '0' từ 'int' thành 'IPADDR {aka IPADDR6}'
. Tôi đang thiếu một số thư viện. bao gồm những gì tôi có là những cái này: #include "sys.h" #include <system.h> #include <startnet.h...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
0 trả lời
SceneBuilder không thể khởi chạy nói rằng Không có lớp chính nào được chỉ định
Tôi đã cài đặt SceneBuilder 8.5.0, bây giờ sau khi cài đặt SceneBuilder lần đầu tiên, nó hoạt động bình thường, nhưng lần tiếp theo tôi muốn mở...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách sửa lỗi khi chạy hướng dẫn dưa chuột trên máy Mac
Tôi đang cố gắng chạy ví dụ hướng dẫn dưa chuột trên máy mac. Tôi đã làm theo hướng dẫn của hướng dẫn đến trang đã cho (theo như tôi đã hiểu h...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để triển khai đúng một servlet sử dụng các dịch vụ khai báo OSGi?
Tôi đang cố gắng (tìm hiểu cách) để tạo một Servlet (49 310) bằng cách sử dụng các dịch vụ khai báo (DS), được cung cấp bởi OSGi, như sau:  49...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để loại bỏ cấu hình đính kèm nguồn trong nhật thực?
Tôi đã sao chép nguồn api vào không gian làm việc của mình và đính kèm chúng dưới dạng cấu hình mã nguồn vào dự án khác. Tôi không còn muốn d...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Không chắc chắn tại sao tôi gặp lỗi nhật thực trên chương trình Hello World
Windows 10 JDK mới nhất Nhật thực mới nhất Tôi đang cố thực hiện chương trình Hello World đơn giản của họ về nhật thực và tôi đang gặp lỗi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Hoàn nguyên thư mục trở lại thành gói
Khi tôi mở Eclipse, tất cả các gói mà tôi có trong thư mục nguồn res của tôi đã được thay đổi thành các thư mục. Mã mà tôi đã tạo để tự động tải...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
IDE nhật thực sai cảnh báo trường không sử dụng
Tôi đang viết cây tìm kiếm nhị phân cho thuật toán học tập. Tôi đã sử dụng nhật thực như IDE của tôi. Có một cảnh báo trong cửa sổ trình soạn th...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Lọ web Selenium
Có bất kỳ liên kết nào ở đó có thể hoạt động như một danh sách kiểm tra để thêm các tệp jar cho selen không? Tôi đang có các tệp jar sau....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tôi gặp sự cố khi nhập thư viện javazoom trong nhật thực
Tôi là người mới bắt đầu sử dụng Java và tôi đang cố gắng tạo một trò chơi nhịp điệu nhỏ với thư viện javazoom. Tôi đã tải xuống JLayer1.0.1 và...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Thay đổi Quản lý nguồn-điều khiển mặc định cho một dự án trong Eclipse
Tôi đang sử dụng Eclipse 2019-03 với CDT. Tôi nhập nhiều dự án. Tất cả các dự án sử dụng SVN và git. Tôi sử dụng Git integration for Eclipse...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Máy chủ này yêu cầu môi trường thực thi của JavaSE-1.8, nhưng không tìm thấy JRE hợp lệ. Cần thận trọng
Tôi sử dụng Eclipse 4.9 hai lần. một với jdk8 và một với openJDK11. Với cả hai tôi muốn tích hợp Wildfly 14 Runtime thông qua "Window - > Pre...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể xác thực thành công bằng cách sử dụng xác thực X.509
Tôi có một ứng dụng sử dụng API công khai từ một công ty có tên MicroF Focus. Tôi không cố gắng thực sự làm nhiều với API tại thời điểm này, vì...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để triển khai Giao diện người chơi cho trò chơi của tôi?
Tôi vừa triển khai giao diện trình phát để làm cho chương trình của tôi hướng đối tượng hơn. Trò chơi có một người chơi máy tính và một người ch...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Kiểm tra xem menuitem có bị ép không
Tôi muốn GUI thực hiện một cái gì đó tương tác với một mục menu nhưng tôi không thể làm cho nó hoạt động ... Tôi đã thử các công cụ xử lý hành đ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Cách thiết lập bộ xử lý chú thích trong maven-Trình biên dịch-plugin không có điểm đánh dấu dẫn xuất trên các tệp java được tạo
Hiện tại tất cả các tệp java và thư mục gen được tạo đều được đánh dấu là dẫn xuất nên tôi không thể kiểm tra các tệp này. Có bất kỳ trình biên...
yêu cầu 8 tháng trước