Câu hỏi được gắn thẻ [docker-proxy]

-1 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể tải xuống hình ảnh docker phía sau proxy tại máy tính để bàn windows
Tôi vừa cài đặt docker trên windows 10. Khi tôi cố gắng kéo hình ảnh hello-world tôi gặp lỗi:    Phản hồi lỗi từ daemon: Nhận https://regist...
yêu cầu 8 tháng trước