Câu hỏi được gắn thẻ [data.table]

2 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thay đổi tên cột bằng dcast?
Tôi đang chuyển đổi dữ liệu của mình từ dài sang rộng. Một phần của dữ liệu là ngày. Vấn đề của tôi là tôi muốn có các tên khác. Nó được hình th...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thay thế một cách hiệu quả một bộ giá trị bằng một bộ giá trị khác trong data.table?
Đây là một tình huống điển hình, khi bạn có hai bộ dữ liệu, trong đó các quan sát giống nhau được đặt tên khác nhau và bạn cần đổi tên một trong...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để khớp các bước được liên kết được chỉ định bởi hai cột của data.table
Tôi có một dữ liệu như thế này: structure(list(step_origin = c(4897L, 3105L, 129L, 2689L, 2945L, 161L), step_destination = c(3105L, 1057L, 26...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tính toán sự khác biệt giữa một hàng và phần còn lại của dữ liệu cho mỗi nhóm
Tôi có data.table với ba nhóm id. Nhóm đầu tiên (batch1) đã cố định dx và biến đổi dy. Nhóm thứ 2 (batch1) và nhóm thứ 3 (batch2) . Làm thế...
yêu cầu 8 tháng trước
6 phiếu bầu
2 trả lời
Chỉ định nhiều kết quả từ chức năng khi nhóm
Tôi có mã này thực hiện chính xác những gì tôi muốn nhưng tôi phải gọi hàm của mình ba lần cho mỗi nhóm có vẻ rất không hiệu quả. library(data...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
đếm hàng theo khoảng thời gian trong R với data.table
library(data.table) dt <- fread(" ID DATE A1 20170220 A1 20170308 A1 20170311 A1...
yêu cầu 8 tháng trước
10 phiếu bầu
3 trả lời
Kết hợp hiệu quả dữ liệu lớn.
Tôi có hai đối tượng data.table khá lớn mà tôi muốn hợp nhất. dt1 có 500.000.000 quan sát trên 5 cột. dt2 có 300.000 quan sát trên 2 cột....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Ý nghĩa của nhóm Dplyr / data.table
Tôi có một data.frame lớn với 350k hàng. Hiện tại tôi đang cố gắng tạo một giá trị trung bình của cột lag_close trong data.table. Kể từ khi Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thêm hàm lượng tử vào data.table?
Tôi đang phát triển một hàm trả về một bản tóm tắt thống kê trên bảng dữ liệu. Tôi muốn thêm các lượng tử vào đầu ra mà tôi đã không thành công....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Tổng số tích lũy từ một tháng trước cho đến ngày hiện tại cho tất cả các hàng
Tôi có một data.table với ID, ngày và giá trị như sau: DT <- setDT(data.frame(ContractID= c(1,1,1,2,2), Date = c("2018-02-01", "2018-02-20"...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nếu tôi đang viết một danh sách các bảng vào tệp csv, làm thế nào tôi có thể viết tên danh sách và không chỉ nội dung?
Tôi đang viết danh sách các bảng trong tệp .csv. Mọi thứ đều ổn, nhưng khi tôi viết nó xuống, tôi muốn có ở đầu mỗi bảng tên của danh sách. Làm...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Đếm hàng theo khoảng thời gian với data.table trong r [đã đóng]
Tôi đang cố gắng đếm hàng theo khoảng thời gian (30 ngày) với data.table trong R Tôi có dt như dưới đây: library(data.table) dt <- frea...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
4 trả lời
Lựa chọn có điều kiện các biện pháp lặp lại từ khung dữ liệu
Tôi có dữ liệu với các phép đo lặp lại ở mỗi đối tượng (id) tại một số lượng thời gian khác nhau. Tôi muốn giữ lại hai hàng cho mỗi đối tượng, t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
4 trả lời
R data.table Cách lấy GIÁ TRỊ từ một trong nhiều cột (theo cột NAME), dựa trên giá trị của cột khác
Tôi đang cố trích xuất một giá trị cụ thể, từ một data.table trong R, bằng cách tham chiếu tên cột require(data.table) # Create data.frame c...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào tôi có thể ngăn hàm glm () thêm dấu tick vào một số tên biến của mình?
Tôi đang sử dụng glm () để tạo một số mô hình. Các biến trong data.table đầu vào của tôi có các tên như "day" và "day ^ 2". Mô hình được tạo bởi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Xác định quan sát gần đây nhất theo nhóm bằng cách sử dụng .SD là cực kỳ chậm [trùng lặp]
Giả sử tôi có một bảng dữ liệu chứa một số cầu thủ bóng chày: library(plyr) library(data.table) bdt <- as.data.table(baseball) Đối với...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Cách chuyển giá trị trong các hàng data.table dựa trên giá trị trong cùng một hàng
Tôi có một data.table như: structure(list(level = c(1, 2, 1, 3, 1, 1), step_destination_step_1 = c(3105, 2689, 1610, 4897, 129, 161), step_de...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
so sánh các hàng theo tham chiếu trong data.table
Trong tìm kiếm, tôi đã tìm thấy rất nhiều câu hỏi về cách thực hiện việc này cho các cột, nhưng không phải cho các hàng. # Works just fine: da...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào bạn có thể tính toán tổng cột dựa trên một điều kiện bằng cách sử dụng data.table?
Tôi có một bảng ID và 1000 cột giá trị ngẫu nhiên. Tôi muốn nhóm ID và tính toán số lượng giá trị nhỏ hơn 0,01 cho mỗi cột. Tôi đã sử dụng mộ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi này có ý nghĩa gì trong một dữ liệu. Có thể có chức năng là se se Trực tiếp - Có thể Độ dài RHS phải là 1 hoặc khớp với độ dài LHS chính xác là Nghi?
Tôi đang cố gắng: tính chênh lệch thời lượng cuộc gọi giữa các đơn vị cảnh sát trả lời cùng một cuộc gọi xác định thời lượng dài nhất tron...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Mở rộng các hàng để bao gồm các năm tạm thời trong phạm vi ngày
Tôi có một khung dữ liệu với các phạm vi ngày, trong đó tôi muốn tạo các hàng mới đại diện cho mỗi năm được bao gồm bởi phạm vi đó (bao gồm cả n...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để điền giá trị DOWN (tự động điền), ví dụ thay thế NA bằng giá trị đầu tiên trong nhóm, sử dụng data.table trong R?
Nhiệm vụ rất đơn giản và phổ biến: Tôi cần tương đương với FILL DOWN (tự động điền) của Excel trong data.table để library(data.table) DT <...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Sắp xếp các phần tử của một cột danh sách có trong data.table
Tôi cần sắp xếp các thành phần của cột 'danh sách' dữ liệu. Có thể sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và ép chúng vào một vectơ ký tự trong một cộ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Hành vi bất ngờ của data.table setcolorder [trùng lặp]
Tôi gặp một chút khó khăn khi hiểu các thuộc tính tham chiếu của data.table. Một số thao tác dường như 'phá vỡ' tham chiếu và tôi muốn hiểu chín...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Nhập từ `.`` data.table` để lintr nhận ra nó
Khi chạy lintr trên chức năng R sử dụng data.table Tôi nhận được cảnh báo sau: warning: no visible global function definition for '.', Did y...
yêu cầu 8 tháng trước