Câu hỏi được gắn thẻ [android-layout-weight]

-1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để thiết kế bố trí sẽ chỉ xoay bố cục bên ngoài chứ không phải bố trí bên trong?
. "https://i.stack.imgur.com/neDx5.jpg" rel = "nofollow noreferrer"> Giống như trong hình bên dưới, vòng tròn bên ngoài sẽ chỉ xoay với vòng tròn...
yêu cầu 4 tháng trước
144 phiếu bầu
9 trả lời
Android là gì: weightSum trong Android và nó hoạt động như thế nào?
Tôi muốn biết: Android là gì: weightSum và bố cục trọng lượng và chúng hoạt động như thế nào?      144 stackoverflow.com/questions/745274...
yêu cầu 3 năm trước