Câu hỏi: trang 6

0 phiếu bầu
0 trả lời
Truy vấn cơ sở dữ liệu Access thông qua pyodbc đôi khi hoạt động tốt, nhưng đôi khi gây ra lỗi kết nối
Tôi đang cố thực hiện truy vấn SQL trong cơ sở dữ liệu Access được lưu trữ cục bộ thông qua pyodbc. Trong mã bên dưới, in tên bảng hoạt động...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để kết hợp của toán tử làm việc trong quá trình đánh giá biểu thức?
Tôi đã học quy tắc ưu tiên trong C ++. Trong đó toán tử có điều kiện được cho là có tính kết hợp từ phải sang trái. Tôi diễn giải điều này khi đ...
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể bỏ chọn hộp kiểm bằng cách sử dụng góc
Tôi đang sử dụng danh sách các hộp kiểm để người dùng chọn vai trò. Chỉ có một hộp kiểm phải được chọn mọi lúc. Vì vậy, nếu tôi bỏ chọn hộp kiểm...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Hợp nhất hai cột kết quả MySQL trong đó một cột hoặc cột kia sẽ không rỗng
Tôi muốn hợp nhất các kết quả trong cột A và cột B trong một cột, trừ các NULL, nơi tôi còn lại với các kết quả trong cột A + B. Tôi có thể đả...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Đối với kích thước heap khi bắt đầu GC, ở cuối GC và số heap sống từ gctrace = 1 là gì?
Cài đặt GODEBUG=gctrace=1 khiến trình thu gom rác Go phát ra một dòng duy nhất thành lỗi tiêu chuẩn về thông tin nội bộ về mỗi vòng GC. Giả sử t...
go
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Thêm mục popupMenus làm mục con trong danh mục Mới khi nhấp chuột phải
Tôi chỉ muốn thêm một mục mới trong danh mục Mới khi còn nhấp vào bất kỳ tệp XML nào. Tệp plugin.xml của tôi như sau, <plugin> <...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Kiểm tra thẻ React với ký hiệu dấu chấm
Tôi có thành phần phản ứng đơn giản này sử dụng thẻ UI ngữ nghĩa: render() { return ( <Card.Meta ref="CardStatusComponent123" c...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách xác định độ dài của một mảng cụ thể
Xác định độ dài của một mảng cụ thể. Đã thử một vài biến thể của Giá trị nhưng không có niềm vui. Trong một macro tôi đã thử: Range("BB4")....
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Sai lệch: phạm vi phạm vi! = Khoảng hiện tại NoopSpan sau khi nâng cấp sleuth đám mây mùa xuân
Sau khi nâng cấp mùa xuân trên nền tảng đám mây từ 2.0.0 lên 2.1.1, tôi nhận được các thử nghiệm không thành công với thông báo: Sai lệch: phạm...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Sự cố với xác thực Instagram trong Django nếu người dùng chưa đăng nhập vào instagram trước
Tôi có một vấn đề kỳ lạ với django_social instagram. Nếu người dùng cố gắng đăng nhập vào ứng dụng của tôi bằng Instagram, tôi nhận được thông b...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Hiển thị kết quả truy vấn trong một lưỡi dao khác
Ban đầu tôi đã cố gắng hiển thị kết quả theo phương thức, nhưng thay đổi nó để hiển thị kết quả ở một lưỡi dao khác. Tôi muốn lấy tất cả các ý k...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để đảm bảo sự hiện diện của một trường cấu trúc như các giao diện làm cho các phương thức?
Tôi có một số cấu trúc giao dịch: SpendTx NameTransferTx NameUpdateTx ... Tôi muốn ước tính kích thước của các cấu trúc này, ngoại trừ trườ...
go
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Python: Xáo trộn và đưa trở lại vào các phần tử thứ tự ban đầu của một mảng khó hiểu
Tôi có một mảng mà tôi phải sửa đổi một số giá trị. Để làm như vậy, tôi phải thay đổi thứ tự các phần tử của mảng, sau khi đã thay đổi giá trị c...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
1 trả lời
Sử dụng jfugue, làm cách nào để tạo các chuỗi nhạc ngẫu nhiên (sử dụng player.play) từ một mảng?
Tôi đang sử dụng Jfugue trong Eclipse và tôi có một danh sách các chuỗi âm nhạc trong mã. Khi tôi chạy mã, nó sẽ phát lại tất cả chúng, nhưng tô...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để có được QColor trong C ++ từ QML (java script: color)?
Tôi cần gửi màu từ nguồn QML đến nguồn C ++ bằng chức năng HÓA ĐƠN.      - 1 Xin chào, chào mừng bạn đến với StackOverflow. Đây có vẻ là m...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Phản ứng các sự kiện không gây khó khăn trên thiết bị di động nhưng hoạt động tốt trên máy tính để bàn. Tôi đã thử onClick, onTouchStart, onTouchEnd, onMouseUp, OnMouseDown
khi tôi cố gắng nhấp vào sự kiện nút tự nó không kích hoạt trong thiết bị di động. Tôi hoạt động tốt trên máy tính để bàn. Tôi đã thấy một số...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để trích xuất họ?
Có một funcoid chuyên phân tách một chuỗi dựa trên một dấu phân cách không? Giả sử tôi có trường Fullname trông giống như vậy: Gordon, Li...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
DateTime so sánh (giữa) Ngày với ngày tháng năm giờ phút và giây [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Cách nhận biết liệu DateTime có ở giữa không một DateRange trong C #       ...
yêu cầu 8 tháng trước
-3 phiếu bầu
2 trả lời
Chuỗi Python vào từ điển
Sự cố nối các bản ghi mới vào biến /danh sách (từ điển). Tôi đã tạo một chương trình (địa chỉ) và nhập tệp .csv (tiêu đề là, tên, họ, đường p...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Hành vi kỳ lạ khi chọn đầu vào và tái cấu trúc các thực tiễn tốt nhất
Mã này hoạt động cho hầu hết các phần như mong đợi, tuy nhiên 5 trường nhập cuối cùng vẫn trống trong khi nhập văn bản cho đến khi bạn chọn một...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Bối cảnh EntityFramework không lấy bất kỳ dữ liệu nào khi được tạo trong một dự án khác
Các lập trình viên, Tôi đang đối mặt với một vấn đề kỳ lạ khi sử dụng Entity Framework và tôi muốn hiểu nguyên nhân sâu xa của việc này: T...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào tôi có thể truy cập nội dung văn bản (kMDItemTextContent) của NSMetadataItem trong Swift?
Tôi đang cố gắng truy cập vào đại diện văn bản của kết quả NSMetadataQuery bằng Swift. Tuy nhiên, thuộc tính kMDItemTextContent chứa đại diện vă...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
PENTAHO: Không tìm thấy Thủ tục của tôi trong danh sách (Gọi Bước thủ tục DB)
Tôi đã muốn gọi một thủ tục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cục bộ của mình bằng Pentaho. quy trình này hoạt động khi tôi sử dụng nó trên nhà p...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Ánh xạ dữ liệu vào hoverData tùy chỉnh
. import plotly.offline as py import plotly.figure_factory as ff import pandas as pd mpg = pd.read_table('https://raw.githubusercontent.com/plo...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Thông báo lỗi khi thêm drift cho mô hình Arima
Tôi đang sử dụng gói dự báo R để thử điều chỉnh mô hình ARMA (2,0,0). Tôi nghĩ rằng một thuật ngữ trôi dạt sẽ có ích nhưng tôi nhận được thông b...
r
yêu cầu 8 tháng trước