Câu hỏi: trang 3

0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách xác định thư mục cho các tệp được biên dịch với Laravel Mix
Tôi đang sử dụng phiên bản Mix 4.0.14. Tôi đang cập nhật dự án để đặt tất cả các tệp được biên dịch vào một thư mục cụ thể. Ban đầu, mọi thứ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Trình phân tích cú pháp BS4 ghi vào tệp
Tôi đang nghiên cứu trăn và có một nhiệm vụ. Tôi phải viết kết quả nạo vào hồ sơ, nhưng có một số lỗi. Mỗi chuỗi trong tệp kết quả là "Không", n...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào bạn có thể mở rộng quy mô một Công việc đã được tạo?
Tôi có một Công việc Kubernetes, ví dụ, công việc song song được đặt thành 4. Khi công việc này được tạo, tôi có thể muốn mở rộng quy mô này ra,...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
API cấp thấp trong tenorflow 2.0
Tôi rất bối rối về API trong Tensorflow 2.0. Làm cách nào tôi có thể tạo một lớp bằng API cấp thấp trong Tensorflow 2.0? Sử dụng API cấp cao Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Thiết lập xác thực ssl lẫn nhau với java và khởi động mùa xuân
tôi muốn có một số giải thích về cách thực hiện xác thực ứng dụng khách trong ssl lẫn nhau với spring boot .. tôi đang sử dụng jhipster và tôi m...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để chuyển hướng sau một khoảng thời gian đã đặt bằng HTTPS thay vì HTTP?
Tôi đang tạo một trang web và đang cố chuyển hướng đến trang chủ sau một khoảng thời gian đã đặt (hoạt hình css), tôi đang sử dụng http-Equiv tr...
yêu cầu 8 tháng trước
-5 phiếu bầu
0 trả lời
AWK Kết hợp nhiều lệnh [đã đóng]
Đây là các lệnh Trích xuất từ ​​tệp zip excel lớn. Tôi muốn chạy các lệnh bên dưới trong một lệnh, vui lòng xem lại và đề xuất giải pháp. awk...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Redis Sentinel tương thích ngược
Tôi có 4 máy chủ KVM (2 với Debian 8 và 2 với Debian 9) đang chạy một số máy ảo. Trên các máy ảo đó, tôi đang chạy các phiên bản Redis 3.2, n...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
sử dụng VB.net làm cách nào để chuyển thông tin đăng nhập đến máy chủ báo cáo ssrs?
Tôi đang cố gắng chuyển thông tin đăng nhập đến máy chủ ssrs để tải báo cáo dưới dạng PDF nhưng đang gặp lỗi 401 trái phép. Tôi có một dự án...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tối ưu hóa nhận các giá trị tham số
Tôi muốn biết liệu có sự khác biệt nào về hiệu suất giữa hai cách nhận giá trị tham số này trong Java không: Tùy chọn 1: for(int i=0; i&l...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Mã của tôi cần dừng xuất hiện JFrame
Trong mã của tôi, Jframe bật lên liên tục bật lên khi quả bóng nảy lên tường. Tôi muốn nó dừng lại bật lên khi bóng chạm vào tường. Bóng sẽ chỉ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Thời gian đáp ứng cuộc gọi dịch vụ DB và http
Tôi đang xây dựng một tác nhân java mà về cơ bản là công cụ để nắm bắt thời gian phản hồi của một cuộc gọi DB hoặc http. Một cách là viết một ch...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Các vấn đề nhập Mongo to Big Query
Khi nhập từ mongo sang truy vấn lớn, xảy ra các lỗi sau. Chúng tôi có một tập lệnh chuẩn bị dữ liệu từ một bãi chứa mongo trên s3 (khoảng 2,8 GB...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Các nút radio lồng nhau với ngx-formly
Có thể lồng một số nút radio theo ngx-formly không? Đây là những gì tôi muốn đạt được, khi chọn nút radio: [ ] Radio 1...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách làm cho văn bản được tạo trong danh sách việc cần làm trở nên có màu
Tôi đang tạo một ứng dụng được liệt kê đơn giản để làm danh sách, trong đó bạn nhập vào hộp văn bản và nó sẽ tạo văn bản trên trình điều khiển c...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để tạo ra một lưới các vectơ 3D? (mỗi vị trí trong lưới 3D là một vectơ)
Tôi muốn tạo một mảng bốn chiều với các kích thước (mờ, N, N, N). Thành phần đầu tiên ndim = 3 và N tương ứng với chiều dài lưới. Làm thế nào mộ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
hợp nhất nhiều hình ảnh để tạo hình ảnh hồ sơ trong Android
Tôi đang làm việc trong ứng dụng trò chuyện, nó cho phép trò chuyện nhóm, trong trình nhắn tin rằng hình ảnh trò chuyện trông như thế c...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Một cách tốt hơn để nhóm và đếm nhiều cột SQL
I have a survey table that shows the answers that people have taken once a month when they enter a contest. I'm trying to find a better way to...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Spring Boot Data JPA thả các cam kết với Postgres 9.5
Gần đây, ứng dụng của tôi đã thấy các cam kết bị giảm và tôi hoàn toàn bối rối. Không có nhật ký, không có lỗi, mọi thứ vẫn tiếp tục như thể mọi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
docker: định dạng tham chiếu không hợp lệ với tùy chọn -it
Tôi gặp lỗi dưới đây với lệnh chạy docker docker run --rm -it -v /home/pycharm/project/test_project:/temp docker-image:/latest /bin/bash N...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Máy khách chạy trên Windows sẽ lấy dữ liệu từ một Chương trình Windows khác [đã đóng]
Chúng tôi muốn tạo một ứng dụng khách phần mềm mới sẽ chạy trên môi trường Windows sẽ lắng nghe đầu vào của hệ thống phần mềm khác, sau đó kết n...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
UI không cập nhật cho đến khi chạm vào màn hình khi setState được gọi bên trong một cuộc gọi lại người nghe
CẬP NHẬT MÔ TẢ Tôi có người nghe trên Realm Object để nhận cập nhật. Khi có bản cập nhật trên máy chủ (hoặc trong máy khách), chức năn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tôi nhận được ctx.request.files không xác định khi tải lên hình ảnh với React
Tôi đang cố tải lên một số hình ảnh từ React lên máy chủ Koa và lưu trữ chúng trên thư mục cụ thể. Tôi đã cố gắng làm như vậy bằng cách đưa hình...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Thực thi tệp PHP từ HTML; Số lượt truy cập
Đây là bản sao mã PHP tôi đang chạy. <?php $conn = new mysqli_connect("localhost", "root", "", "adn") or ("die"); $visitorIP = $...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
URL trong số các tham số wiht SPA trong Angular [đã đóng]
Tôi có một ứng dụng trang duy nhất được tạo với góc cạnh đáp ứng với url: https://myapp.com/#/page1 với thanh điều hướng và chân trang đ...
yêu cầu 8 tháng trước