0 Câu hỏi: Cách thay đổi tô sáng cú pháp trong VSCode thành văn bản thăng hoa 3 mặc định

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã sử dụng Sublime Text 3 và tôi thực sự thích đánh dấu cú pháp mặc định của nó. Thay vào đó, tôi muốn sử dụng VSCode nhưng tôi không biết cách đặt tô sáng cú pháp của ST 3 trên VScode và tôi không tìm thấy gói nào có thể làm điều đó.

    
- 1
  1. marketplace.visualstudio.com/,
    2019-05-08 16: 35: 41Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây