0 Câu hỏi: hợp nhất nhiều hình ảnh để tạo hình ảnh hồ sơ trong Android

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang làm việc trong ứng dụng trò chuyện, nó cho phép trò chuyện nhóm, trong trình nhắn tin rằng hình ảnh trò chuyện trông như thế

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

có ai biết bất kỳ thư viện hoặc sdk nào có thể chụp một hoặc hai hình ảnh không và nếu một người vẽ một vòng tròn và nếu hai người vẽ một cái gì đó giống như những gì được tìm thấy trong hình ảnh

và nếu không, làm thế nào để làm điều đó?

    
1
  1. Từ những gì tôi thấy, đó là mục có ImageViewTextView. để kết hợp chúng như trong hình, họ chắc chắn sử dụng frameLayout cho phép bạn xếp lượt xem qua lượt xem.
    2019-05-08 16: 26: 59Z
0 Câu trả lời                              0                         
ImageView
nguồn đặt đây