0 Câu hỏi: Các nút radio lồng nhau với ngx-formly

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Có thể lồng một số nút radio theo ngx-formly không? Đây là những gì tôi muốn đạt được, khi chọn nút radio:

[ ] Radio 1                  [ ] Radio 1
[ ] Radio 2                  [X] Radio 2
[ ] Radio 3      ----------------->      [ ] Radio 2.1
[ ] Radio 4                    [X] Radio 2.2
                            __text_field___ 
                        [ ] Radio 3
                        [ ] Radio 4

Radio 2.1 và 2.2 chỉ xuất hiện khi chọn Radio 2. Nếu tôi bỏ chọn Radio 2, con của nó sẽ biến mất. Nếu tôi chọn Radio 2 và Radio 2.2, một trường văn bản sẽ xuất hiện cho đến khi Radio 2.2 hoặc Radio 2 sẽ được bỏ chọn.

    
- 2
 1. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng loại trường tùy chỉnh ngx-formly.github.io/ngx-formly/guide/custom-formly-field , điền vào một vấn đề trong repo chính nếu bạn không thành công.
  2019-05-09 22: 05: 23Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây