0 Câu hỏi: Redis Sentinel tương thích ngược

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi có 4 máy chủ KVM (2 với Debian 8 và 2 với Debian 9) đang chạy một số máy ảo.

Trên các máy ảo đó, tôi đang chạy các phiên bản Redis 3.2, nhưng tôi muốn có các phiên bản Sentinel của mình trên các máy chủ KVM (chúng đáng tin cậy nhất).

Tôi muốn biết liệu có an toàn không khi có 2 phiên bản Sentinel ở phiên bản 2.8 và 2 phiên bản 3.2. Các máy chủ Redis đều sẽ ở cùng một phiên bản.

    
0
  1. Về mặt kỹ thuật, Redis 2.8 và Redis 3.2 sử dụng cùng giao thức Sentinel, tức là Sentinel 2. Nhưng chúng có thể có những khác biệt nhỏ và này là một ví dụ. Ngoài ra, tại sao không nâng cấp Sentinel và Redis của bạn lên cùng một phiên bản?
    2019-05-09 02: 09: 33Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây