0 Câu hỏi: Bàn phím và chuột không hoạt động trong hộp ảo sau khi cài đặt Mac OS Mojave

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang cố cài đặt Mac OS Mojave trong Virtual Box trong Laptop với Windows 10 OS, Sau khi mở Virtual Box có thể khởi động Mac Os nhưng để định cấu hình Bàn phím và chuột không hoạt động? Xin ai đó có thể giúp đỡ     

- 2
  1. Google là bạn của bạn.
    2019-05-08 16: 36: 01Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây