0 Câu hỏi: VirtualBox Bị kẹt trong startup.nsh

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang sử dụng VirtualBox 6 và tôi đang cố gắng cài đặt Mojave trên nó thông qua windows 7 64 bit nhưng quá trình cài đặt bị kẹt trên UEFI Interactive shell v2.1. Kèm theo là một hình ảnh trên màn hình máy tính xách tay của tôi. imgur.com/wByTG.jpg "alt =" Tệp đính kèm là hình ảnh của màn hình máy tính xách tay của tôi ">

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây