2 Câu hỏi: Trình cài đặt trình soạn thảo: phần mở rộng PHP được yêu cầu bị thiếu trong hệ thống của bạn

câu hỏi được tạo ra tại Tue, May 7, 2019 12:00 AM

Tôi muốn cài đặt trình soạn thảo trên máy chủ nhưng tôi gặp lỗi "Phần mở rộng PHP được yêu cầu bị thiếu trong hệ thống của bạn". Tôi đã thử bằng cách gõ lệnh

sudo apt-get install php7.1-zip

nhưng gặp lỗi khác

  

E: Không thể tìm thấy gói php7.1-zip E: Không thể tìm thấy bất kỳ   gói bằng regex 'php7.1-zip'

có ai từng trải nghiệm điều đó chưa?

    
0
 1. Hãy thử câu trả lời này stackoverflow.com/a/51878532/6556394
  2019-05-07 05: 48: 04Z
 2. Có thể trùng lặp với Cài đặt php7.1-zip trong Ubuntu 18.04
  2019-05-07 06: 57: 08Z
 3. bạn đang sử dụng Apache hoặc nginx?
  2019-05-07 17: 30: 49Z
 4. @ G.aziz tôi đang sử dụng apache2
  2019-05-10 05: 40: 34Z
2 Câu trả lời                              2                         

Hãy thử điều này

sudo apt install php-zip

hoặc

sudo apt-get install php-zip

Tôi sẽ cài đặt phiên bản cuối cùng được hệ thống của bạn hỗ trợ,

sau đó khởi động lại máy chủ apache của bạn

sudo /etc/init.d/apache2 restart
    
0
2019-05-13 10: 44: 56Z
 1. Tôi đã thử nhưng cài đặt không thành công. thông báo lỗi là: E: Không thể định vị gói php-zip
  2019-05-10 05: 39: 29Z
 2. Bạn có đang sử dụng Ubuntu không?
  2019-05-10 11: 08: 33Z
 3. Để cài đặt php-zip, bạn cần kích hoạt kho vũ trụ
  2019-05-10 11: 20: 56Z
 4. Bạn có thể thử sudo apt-get install đèn-server ^
  2019-05-10 11: 24: 37Z
 5. có máy chủ sử dụng ubfox 14.04
  2019-05-13 02: 26: 17Z

Phần mở rộng php-zip bị thiếu trong môi trường của bạn, bạn nên cài đặt nó

để kiểm tra các tiện ích mở rộng đã cài đặt của bạn chạy

php -m

sau đó nếu không có php-zip, bạn có thể thêm nó:

nếu bạn đang sử dụng ubfox thì điều này sẽ cài đặt nó

sudo apt install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt install php7.0-zip

thì bạn nên restart the server để áp dụng bản cập nhật.

    
0
2019-05-13 18: 01: 06Z
 1. Tôi đã thử nhưng cài đặt không thành công. thông báo lỗi là: E: Không thể định vị gói php-zip
  2019-05-10 05: 40: 12Z
 2. bạn đang sử dụng phiên bản php nào?
  2019-05-10 13: 34: 41Z
 3. trong máy chủ khi tôi kiểm tra CLI, phiên bản php là 7.1, nhưng khi tôi chạy php.info trong trình duyệt web thì phiên bản php là 7.0
  2019-05-13 02: 25: 41Z
 4. Si là php 7.0, bạn nên cài đặt php7.0-zip rồi
  2019-05-13 16: 48: 15Z
 5. tôi đã thử nhưng vẫn không cài đặt được php-zip, lỗi là: E: Không thể định vị gói php7.0-zip E: Không thể tìm thấy gói nào bởi regex 'php7.0-zip'
  2019-05-14 03: 40: 58Z
nguồn đặt đây