0 Câu hỏi: RabbitMQ - Có hệ thống ack thử nghiệm để đối phó với việc giao lại không?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Trong RabbitMQ, khi thiết lập với acks được bật ...

. để phát hiện điều này về phía người tiêu dùng?

Tôi đang nghĩ một số dạng sự kiện trên mô hình người tiêu dùng hoặc có thể là một cơ chế ack thử nghiệm sẽ cho phép phát hiện trạng thái tin nhắn và rằng nó đã được yêu cầu xử lý trên một người tiêu dùng khác?

    
1
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây