0 Câu hỏi: Pygit2: Cần trợ giúp về cách đi bộ trên tất cả các cam kết trong tất cả các chi nhánh của repo

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi cần đi bộ trên toàn bộ các chi nhánh của repo. Tôi đã thử điều này nhưng không thành công. :

for branch_name in list(repo.branches.remote):
  try:
    branch = repo.lookup_branch(branch_name)
    ref = repo.lookup_reference(branch.name)
    repo.checkout(ref)

    for commit in repo.walk(branch.target, pygit2.GIT_SORT_TIME):
      print(commit.id.hex)

Mọi trợ giúp đều được đánh giá cao, cảm ơn.

    
1
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây
Những câu hỏi khác