1 Câu hỏi: Tôi có thể bỏ phiếu cho các thay đổi đối với javascript ở đâu?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Là một người mới, tôi thấy .unshift () rất phi logic. Tôi hiểu rằng thật phức tạp khi một số từ xuất hiện.

Tôi muốn bỏ phiếu rằng verbage đã được thay đổi để .push () thêm vào phần tử thứ 0, đẩy mảng, trong khi .append () thay thế .push làm cơ chế nối thêm.

Cá nhân tôi cảm thấy điều này sẽ giúp việc học javascript trực quan hơn nhiều.

Về cơ bản có nơi nào bỏ phiếu cho các loại thay đổi này không ??

    
- 1
1 Câu trả lời                              1                         

Bạn sẽ cần phải trở thành thành viên của ủy ban phát triển Đặc tả ECMAscript .

Tuy nhiên, có khả năng bạn sẽ bị bỏ xa vì thay đổi đó sẽ phá vỡ rất nhiều mã.

    
4
2019-05-08 16: 25: 58Z
nguồn đặt đây