1 Câu hỏi: Những tiện ích mở rộng Visual Studio Code nào thêm các tùy chọn / biểu tượng này vào thanh bên?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
. Mã Visual Studio:

Nó trông giống như một phần mở rộng git, nhưng đó là phần mở rộng nào? Tôi muốn dùng thử ...

Còn cái này thì sao?

Có vẻ như chúng là các tiện ích mở rộng hữu ích ...

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

    
1
1 Câu trả lời                              1                         

Chế độ xem /biểu tượng đầu tiên là từ tiện ích mở rộng GitLens .

Chế độ xem thứ hai thực sự được tích hợp vào VSCode. Nó hiển thị kết quả "Tìm tài liệu tham khảo" và do đó, nó chỉ xuất hiện khi Tìm tài liệu tham khảo đã được thực thi trong phiên VSCode hiện tại.

    
1
2019-05-08 16: 32: 36Z
nguồn đặt đây