0 Câu hỏi: Là tọa độ chuột khác nhau trên điện thoại di động và máy tính để bàn? [đóng cửa]

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã xây dựng một hệ thống dịch chuyển tức thời cho môi trường web3d của mình, nơi bạn nhấp chuột trên mặt đất nơi bạn muốn đến và nó sẽ biến đổi vị trí của bạn ở đó. Mặc dù điều này hoạt động rất tốt trên các trình duyệt web PC \MAC, nhưng trên điện thoại, nó luôn bắn hoặc ít nhất là dường như bắn tia từ con trỏ (trung tâm màn hình) chứ không phải từ tọa độ nơi tôi chạm vào màn hình. Có cách nào khác để lấy tọa độ đầu vào cảm ứng di động không? tôi đang sử dụng chuột event.clientX \y Cảm ơn Eliran.

    
0
  1. Điều bạn đang tìm kiếm là để đối phó với các sự kiện Touch. stackoverflow.com/a/15785333/3330348 ,
    2019-05-08 16: 14: 26Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây