0 Câu hỏi: Cách sử dụng ngăn điều hướng trong ứng dụng Android [đã đóng]

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang gặp vấn đề với ứng dụng của mình. Tôi có một ngăn kéo Điều hướng nhưng tôi không biết làm thế nào để nó hoạt động với ứng dụng của mình; nó làm việc riêng Làm thế nào để đưa nó vào ứng dụng? Làm cách nào để ứng dụng hoạt động với giao diện chính của ứng dụng?

    
- 2
  1. tạo dự án mới với navigation drawer, sau đó chuyển mã ứng dụng hiện tại của bạn sang dự án được tạo mới.
    2019-05-08 15: 52: 54Z
  2. 2019-05-08 15: 55: 18Z
  3. 0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây