0 Câu hỏi: Sửa đổi giao diện người dùng của giao diện web Luci cho OpenWrt [đã đóng]

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi mới cho OpenWrt và Luci. Tôi dự định xây dựng một giao diện người dùng tùy chỉnh bằng cách sửa đổi Luci. Để kiểm tra các thay đổi, tôi đã tải xuống một chủ đề luci (không có sẵn nhiều) và chỉnh sửa nó trong /www /luci-tĩnh /vật liệu thông qua SCP , tuy nhiên không có thay đổi nào trong giao diện người dùng.

Tôi đã tìm thấy câu trả lời trong một chủ đề khác ở đây: usr /lib /lua /luci ... bộ điều khiển ... mô hình /cbi ... xem

Nhưng tất cả những gì tôi muốn là thay đổi giao diện trang của tôi, nội dung không thành vấn đề. Có cách nào để tôi có thể chỉnh sửa giao diện thông qua một số tệp CSS không?

    
- 1
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây