2 Câu hỏi: Android Genymotion VM logcat chạy vào vòng lặp vô hạn

câu hỏi được tạo ra tại Fri, Nov 14, 2014 12:00 AM

Bất cứ khi nào tôi chạy ứng dụng của mình trên trình giả lập Genymotion (V2.3) (bất kỳ phiên bản Android nào), nó sẽ chạy vào một vòng lặp vô hạn với lỗi in này trong logcat liên tục:

 49 310

Ứng dụng của tôi hoạt động tốt, nhưng tôi không thể in bất cứ thứ gì trong logcat hoặc thậm chí đọc bất cứ thứ gì khác trong đó trong trường hợp có bất kỳ ngoại lệ nào. Tôi không biết điều này là về cái gì hoặc cái gì gây ra nó. Tôi đã cố gắng tìm kiếm trực tuyến mà không gặp may mắn.

CẬP NHẬT : Tôi nhận ra rằng điều này xảy ra bất cứ khi nào tôi hiển thị quảng cáo biểu ngữ (từ Google admob sdk hoặc Leadbolt sdk) trong Hoạt động của mình.

Bất kỳ con trỏ hoặc đề xuất nào?

    
16
 1. Bạn đã giải quyết vấn đề này chưa?
  2015 /02-21 13: 49: 06Z
 2. Không, tôi đã không làm thế! Nó rất phiền phức.
  2015 /02-21 17: 20: 11Z
2 Câu trả lời                              2                         

Điều này ổn. Chỉ cần bỏ qua những tin nhắn này.

nguyên nhân gốc rễ là do đã kiểm tra "USE GPU Host" hoặc các tùy chọn tương tự trong Genymotion của bạn. Nếu tùy chọn này bị vô hiệu hóa, lỗi sẽ biến mất, nhưng hiệu suất không tốt. (hoặc tệ hơn nhiều)

tham khảo: Cách giải quyết lỗi xem web

    
1
2017-05-23 11: 53: 52Z

Tôi nghĩ rằng trình giả lập genymotion của bạn không có quyền truy cập vào máy chủ gpu. Vì vậy, trang của bạn có một số đồ họa Open GL sẽ không hoạt động.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thêm 49 310 trong AndroidManifest.xml

    
7
2014-11-20 16: 25: 25Z
 1. Không chắc chắn tắt tăng tốc phần cứng trên toàn bộ ứng dụng của bạn chỉ để tránh tin nhắn logcat genymmotion là một ý tưởng hay
  2014-12-12 15: 05: 55Z
 2. Sẽ có một số tùy chọn để cung cấp quyền truy cập gpu
  2014-12-13 16: 52: 21Z
11-10 04:33:55.542: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:55.902: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:55.962: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.014: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.066: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.114: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.166: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.210: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.266: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.314: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.362: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.410: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.470: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.518: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.562: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.614: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.662: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.714: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
11-10 04:33:56.750: E/eglCodecCommon(2775): **** ERROR unknown type 0x0 (glSizeof,73)
nguồn đặt đây
Những câu hỏi khác